ลงนามถวายพระพร
CT1
How to redeem The 1 Card
How to redeem The 1 Card
เงื่อนไขการใช้งาน
  • 1. ลูกค้าต้องมีบัญชีผู้ใช้งาน The 1 Card Online หากยังไม่มี สามารถทำการลงทะเบียนก่อนการใช้งาน โดยเลือก ลงทะเบียน หรือเลือก ลืมรหัสผ่าน กรณีที่จำรหัสผ่านเข้าระบบไม่ได้
  • 2. การใช้คะแนนเพื่อแลกซื้อสินค้า ลูกค้าต้องมีคะแนนอย่างต่ำ 800 คะแนน กรุณาเช็คยอดคะแนนสะสม ก่อนการแลกคะแนน ที่นี่
  • 3. การสั่งซื้อสินค้าโดยใช้คะแนนสะสม The 1 Card สามารถทำได้โดย ตัดคะแนน 1 ครั้ง ต่อ 1 ใบรายการสั่งซื้อ (ไม่จำกัดใบรายการสั่งซื้อต่อวัน)
  • 4. คะแนนที่ถูก แลกรับ หรือ แลกซื้อ สินค้า จะไม่ถูกคำนวณเป็นคะแนน The 1 Card สะสมในบัญชีของคุณ
Shop Now
How to redeem The 1 Card
Shop Now
Conditions
  • 1. The 1 Card Online account is required for your online redemption.
  • 2. In case of not having online account, please Register to receive username and password. In case that the password is not recognized, to retrieve it please select Forgot Password option.
  • 3. Minimum of 800 points are required for redemption. Check your points balance here.
  • 4. The 1 Card points can be redeemed only one time per each purchase order (no minimum orders per day)
  • 5. To select a combination of points redemption and cash payment, please note that only cash value will be points earned.
Shop Now
Central Online Shopping จัดจำหน่ายสินค้าและบริการ โดย บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) 24 ซ. อ่อนนุช 66/1 สวนหลวง กรุงเทพ 10250 เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0101552340014