หน้าแรก > เซ็นทรัล เวิร์คช็อป

เซ็นทรัล เวิร์คช็อป

อีกหนึ่งบริการดีๆ จากเซ็นทรัล สำหรับลูกค้าคนพิเศษเช่นคุณ
เซ็นทรัลได้รวบรวมหลากหลายหลักสูตรกิจกรรมที่น่าสนใจ เพื่อให้คุณได้เรียนไปพร้อมปฏิบัติจริง ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรงานฝีมือประดิษฐ์ของสวยงาม หลักสูตรการออกกำลังกาย หลักสูตรการเสริมสร้างบุคคลิกภาพ ตลอดจนกิจกรรมนันทนาการอื่นๆ ที่หมุนเวียนเปิดอบรมทุกเดือนให้เลือก เข้าอบรมโดยวิทยากรมืออาชีพ ซึ่งหลังจากอบรมแล้ว สามารถเอาความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในชีวิตได้จริง คุณสามารถเลือกดูหลักสูตรและกิจกรรมดีๆที่เปิดให้ได้เข้าร่วมได้ตลอดเวลา


เซ็นทรัล เวิร์คช็อป

Information available in thai only