ลงนามถวายพระพร
Announce CT1
หน้าแรก > โปรโมชั่นแต่ละสาขา >Central/ZEN No Bag Day

Central/ZEN No Bag Day


ทุกวัน... งดรับถุงช้อปปิ้ง
The1Card รับเพิ่ม 10 คะแนน/ใบเสร็จ (จำกัดสูงสุด 50 คะแนน / สมาชิก / วัน)
+ รับเพิ่มอีก 10 คะแนน / ใบเสร็จ เมื่อใช้ถุงผ้าเซ็นทรัล หรือ เซน (จำกัดสูงสุด 50 คะแนน / สมาชิก / วัน)

ร่วมบริจาคเงิน มอบให้มูลนิธิสิ่งแวดล้อม ได้ที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ เซ็นทรัลทุกสาขา และ เซน

เซ็นทรัลทุกสาขา และ เซน

หมายเหตุ : เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ / คะแนนเข้าวันถัดไป / สำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์รับถุงของห้างฯ ตามปกติ จะไม่ได้รับคะแนน / ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย

Central/ZEN No Bag Day

Every day

SAY NO to new shopping bags
The1Card Get 10 extra points/ receipt (limit: 50 points/member/day)
+ 10 extra points / receipt when using a Central or ZEN tote bag (limit: 50 points/members/day)

Save the environment with us & donate to the Foundation for Environmental Preservation at any Central/ZEN cashier counterEvery Central store& ZEN

Remark*-- Participating items only. Extra points will be rewarded the next day. Terms and conditions apply and subject to change without prior notice. See more details at sale counters.
Central Online Shopping จัดจำหน่ายสินค้าและบริการ โดย บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) 24 ซ. อ่อนนุช 66/1 สวนหลวง กรุงเทพ 10250 เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0101552340014