หน้าแรก > BANK & PARTNER PROMOTION > Krungsri Credit Card Promotion
คืนความสุขเต็ม 10 เมื่อช้อปออนไลน์

รับคะแนนสะสม 10 เท่า เมื่อใช้จ่ายครบ 20,000 บาท/สลิป

รับคะแนนสะสม 5 เท่า เมื่อใช้จ่ายครบ 3,000 บาท/สลิป

ลงทะเบียน SMS พิมพ์ SOL เว้นวรรค ตามด้วยเลขบัตรเครดิต 16 หลัก
ส่งที่ 0818270000 (ครั้งละ 3 บาท)

เงื่อนไข
• สงวนสิทธิ์การให้คะแนนสะสม กรุงศรี โบนัส พิเศษ สำหรับสมาชิกบัตรฯ ที่ทำการลงทะเบียน SMS ถูกต้องและเมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านเว็บไซต์ที่ร่วมรายการ ภายในระยะเวลาตั้งแต่ 4 ก.ค. - 31 ธ.ค. 57 เท่านั้น
• เมื่อใช้จ่ายครบ 3,000 บาท/เซลล์สลิป รับคะแนนสะสมปกติ 1 เท่า และคะแนนสะสมพิเศษ 4 เท่า
• ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบคะแนนสะสมสูงสุด 9,000 คะแนน/เว็บไซต์/บัญชี/ตลอดรายการ
• คะแนนสะสมจะถูกโอนเข้าบัญชีหลักภายใน 60 วันหลังจบรายการ
• คะแนนสะสมไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด


คืนความสุขเต็ม 10 เมื่อช้อปออนไลน์

รับคะแนนสะสม 10 เท่า เมื่อใช้จ่ายครบ 20,000 บาท/สลิป

รับคะแนนสะสม 5 เท่า เมื่อใช้จ่ายครบ 3,000 บาท/สลิป

ลงทะเบียน SMS พิมพ์ SOL เว้นวรรค ตามด้วยเลขบัตรเครดิต 16 หลัก
ส่งที่ 0818270000 (ครั้งละ 3 บาท)

เงื่อนไข
• สงวนสิทธิ์การให้คะแนนสะสม กรุงศรี โบนัส พิเศษ สำหรับสมาชิกบัตรฯ ที่ทำการลงทะเบียน SMS ถูกต้องและเมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านเว็บไซต์ที่ร่วมรายการ ภายในระยะเวลาตั้งแต่ 4 ก.ค. - 31 ธ.ค. 57 เท่านั้น
• เมื่อใช้จ่ายครบ 3,000 บาท/เซลล์สลิป รับคะแนนสะสมปกติ 1 เท่า และคะแนนสะสมพิเศษ 4 เท่า
• ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบคะแนนสะสมสูงสุด 9,000 คะแนน/เว็บไซต์/บัญชี/ตลอดรายการ
• คะแนนสะสมจะถูกโอนเข้าบัญชีหลักภายใน 60 วันหลังจบรายการ
• คะแนนสะสมไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด