ลงนามถวายพระพร
CT1
หน้าแรก > โปรโมชั่นแต่ละสาขา > Central/Zen Sanrio Fair 2013: Winner Annoucement

Central/Zen Sanrio Fair 2013: Winner Annoucement

จากรายการ Central/Zen Sanrio Fair 2013 ซึ่งจบไปเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมาและมีรายการลุ้นรับรางวัล
มูลค่ารวม 775,530 บาท ซึ่งได้มีการจับรางวัลแล้ว ณ เซ็นทรัลลาดพร้าว ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ผู้โชคดีมีดังนี้


รางวัล Hello Kitty Flight จาก EVA Air พร้อมแพคเกจทัวร์ Hello Kitty Happy Trip กรุงเทพฯ – ไทเป – ฟุกุโอกะ
จาก Golden Discovery Express มูลค่ารางวัลละ 253,010.- (จำนวน 3 รางวัลๆ ละ 2 ที่นั่ง)
1. คุณชนากาญจน์ ชื่นยินดี
2. เด็กหญิงอันดารวี ณ ลำปาง
3. คุณดรุณี บัวรุ่ง

รางวัล ตุ๊กตา Hello Kitty Wink มูลค่ารางวัลละ 3,300.- (จำนวน 5 รางวัล)
1. คุณลักขณา นามขาน
2. คุณวรารัตน์ เรืองสุขวรรณา
3. เด็กหญิงปณศา เอื้อเบญจกุล
4. เด็กหญิงณัฏฐพัช ภพภควัฒน์
5. คุณอิศราภรณ์ แสนสิ่ง
Information available in thai only
Central Online Shopping จัดจำหน่ายสินค้าและบริการ โดย บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) 24 ซ. อ่อนนุช 66/1 สวนหลวง กรุงเทพ 10250 เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0101552340014