9 ตามรอยพ่อสอน
SC 8%
หน้าแรก > โปรโมชั่นแต่ละสาขา > Central Chinese New Year : Winner Announcement

Central Chinese New Year : Winner Announcement

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจาการายการ Central Chinese New Year
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 ม.ค. - 9 ก.พ.57 ที่ผ่านมา ที่เซ็นทรัลทุกสาขา ช้อปทุก 2,000.- ลุ้นตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ฮ่องกง ชั้น Premium Economy จากสายการบิน Cathay Pacific จำนวน 2 ที่นั่ง มูลค่า 31,940 บาท รวม 5 รางวัล

ผู้โชคดีทั้ง 5 ท่าน ได้แก่
1.คุณสุจินดา นันทเกียรติกุล
2.คุณพัชรินทร์ แซ่เฮง
3.คุณชวลิต ยุติธรรม
4.คุณศิริวัฒนา จันทร์น้อย
5.คุณกรุณา เล้าอรุณ

Central Chinese New Year : Winner Announcement

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจาการายการ Central Chinese New Year
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 ม.ค. - 9 ก.พ.57 ที่ผ่านมา ที่เซ็นทรัลทุกสาขา ช้อปทุก 2,000.- ลุ้นตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ฮ่องกง ชั้น Premium Economy จากสายการบิน Cathay Pacific จำนวน 2 ที่นั่ง มูลค่า 31,940 บาท รวม 5 รางวัล

ผู้โชคดีทั้ง 5 ท่าน ได้แก่
1.คุณสุจินดา นันทเกียรติกุล
2.คุณพัชรินทร์ แซ่เฮง
3.คุณชวลิต ยุติธรรม
4.คุณศิริวัฒนา จันทร์น้อย
5.คุณกรุณา เล้าอรุณ
Central Online Shopping จัดจำหน่ายสินค้าและบริการ โดย บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) 24 ซ. อ่อนนุช 66/1 สวนหลวง กรุงเทพ 10250 เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0101552340014