หน้าแรก > โปรโมชั่นแต่ละสาขา > CentralFestival Samui Grand Opening: Top Spenders announcement

CentralFestival Samui Grand Opening: Top Spenders announcement

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีรายการ CentralFestival Samui Grand Opening
ซึ่งจัดรายการวันที่ 29 มีนาคม – 7 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา ได้รับของรางวัลจากสายการบิน Bangkok Airways สำหรับลูกค้า The1Card Top Spenders (สามารถสะสมยอดช้อปได้ตลอดรายการ)

รางวัลสำหรับ Top Spender ที่มียอดช้อป 100,000.- ขึ้นไป
ตั๋วเครื่องบินไปกลับ สมุย - ฮ่องกง(จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 68,100.-)
ไม่มีผู้ได้รับรางวัล เนื่องจากไม่มีผู้ช้อปครบตามเงื่อนไข

รางวัลสำหรับ Top Spender ที่มียอดช้อป 60,000.- ขึ้นไป
ตั๋วเครื่องบินไปกลับ สมุย - สิงคโปร์ (จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 44,000.- รวมมูลค่า 88,000.-)
1. คุณกรรณิการ์ โลแรนเซ็น
2. คุณสนีย์ แก้วพานิช
**หมายเหตุ**
Top Spender ต้องมียอดช้อปครบตามเงื่อนไข / ประกาศรางวัล 15 เม.ย. 57 ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ เซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย และ www.central.co.th / ผู้รับรางวัลต้องมารับภายใน 30 วัน ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ เซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย หลังจากประกาศรายชื่อผู้โชคดีมิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ / ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล / ผู้ได้รับรางวัลต้องอาศัยในประเทศไทยเท่านั้น / ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Information available in thai only