หน้าแรก > โปรโมชั่นแต่ละสาขา > ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557

ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557ขอเชิญชมนิทรรศการ โขนพระราชทาน ศาสตร์และศิลป์ แผ่นดินไทย

Join us in an exhibition of beauty, iconography, myth and history of one of Thailand’s most enthralling cultural legacies. With highlight performances, exhibitions of masks, costumes, jewellery, music, literature, handicrafts and set designs on show, to preserve one of the Kingdom’s most refined art-forms.

Free admission 30 Jul – 17 Aug ’14 10.00 a.m. – 10.00 p.m.
Highlight performance every Sat & Sun at 5.00 p.m.
And for the Auspicious Day, 12th Aug: 2.00 and 5.00 p.m.
Ground Level, Central Embassy and The Event Hall, 3rd fl, Central Chidlom

For more information, call Customer Services at Central Embassy on 0 2119 7777 ext. 2001 Central Chidlom on 0 2793 7001-2

ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557ขอเชิญชมนิทรรศการ โขนพระราชทาน ศาสตร์และศิลป์ แผ่นดินไทย

ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา
12 สิงหาคม 2557

นิทรรศการพิเศษนำสู่สาธารณชนอย่างเต็มรูปแบบ รวมทุกเรื่องราวอันวิจิตรงดงามของโขนพระราชทานไว้อย่างครบอรรถรส ธำรงคุณค่าวรรณศิลป์ นาฏศิลป์ คีตศิลป์ วิจิตรศิลป์ ผ่านภาพถ่ายความเป็นมาของการแสดงโขนพระราชทาน การจัดทำพัสตราภรณ์ ถนิมพิมพาภรณ์ ศิราภรณ์และหัวโขน รวมถึงจัดแสดงและสาธิตการแต่งเครื่องโขน ตลอดจนนิทรรศการการออกแบบสร้างฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก เพื่อสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขนของไทยให้ดำรงอยู่สืบไป

ชมฟรี 30 ก.ค. – 17 ส.ค. 57 เวลา 10.00 – 22.00 น.
รอบการแสดง ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 17.00 น.
พิเศษสุด 12 ส.ค. 57 เพิ่มรอบการแสดง เวลา 14.00 น. และ 17.00 น.
ชั้น G เซ็นทรัล เอ็มบาสซี และ ดิ อีเวนท์ฮอลล์ ชั้น 3 เซ็นทรัลชิดลม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ เซ็นทรัล เอ็มบาสซี โทร. 0 2119 7777 ต่อ 2001 หรือเซ็นทรัลชิดลม โทร 0 2793 7001-2