หน้าแรก > โปรโมชั่นแต่ละสาขา > 2 Centrals ONE Destination. The Infinite Shopping & Dining Experience...and Beyond

2 Centrals ONE Destination. The Infinite Shopping & Dining Experience...and Beyond

20 - 30 Sep '14

2 Centrals ONE Destination.
The Infinite Shopping & Dining Experience...and Beyond

Free 200.- Dining Voucher at Central Embassy with a min. 3,000.- purchase Central Chidlom or Central Embassy

Central Embassy

2 Centrals ONE Destination. The Infinite Shopping & Dining Experience...and Beyond

20 - 30 ก.ย. 57

2 Centrals ONE Destination.
The Infinite Shopping & Dining Experience...and Beyond

รับฟรี บัตรรับประทานอาหาร มูลค่า 200.- เมื่อช้อป 3,000.- ขึ้นไป
ที่เซ็นทรัลชิดลม หรือเซ็นทรัลเอ็มบาสซี่ (บัตรนี้รับประทานอาหารได้ที่เซ็นทรัลเอ็มบาสซี่เท่านั้น)

เซ็นทรัลเอ็มบาสซี่
โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย