หน้าแรก > โปรโมชั่นแต่ละสาขา > Central Perfect Home up to 80% @CentralFestival Phuket

Central Perfect Home up to 80% @CentralFestival Phuket

13 - 27 Oct ‘14

ให้ที่ที่มีความสุขที่สุด สบายที่สุด
1 Save 30-80% on selected items of famous brand bedding, mattresses, plus a bedding set from brands with a mattress purchase

2 Up to 12.5% On-Top Discount with point redemption equivalent to total purchase (until 19 Oct ‘14)

3 6% or 10% On-Top Discount on any mattress or 5% off with 6-mounth, 0% interest installments

4 Up to a 14% On-Top Discount with credit card point redemption equivalent to full payment total purchase

5
Up to 5% Rewards On-Top Discount / Cash back / Central Gift Vouchers

6 Up to x10 extra The1Card points with a min. 40,001.- accumulated purchase (until 31 Jan ‘15)

7 0% interest installments with a min. 3,000 – 5,000.- , participating card purchase

Grand Hall, 1st CentralFestival Phuket
Remark*-- The1Card point redemption terms and conditions apply. Extra points will be calculated from a min. 40,001.- purchase. Extra points will be rewards the following day. Individual cards’ terms and conditions apply. Valid for credit cards issued in Thailand ONLY. See more terms and conditions at sales counters and Central/ZEN The1Card X-Treme medias. The symbol *.-* indicates Thai Baht. Terms and Conditions are subject to change without prior notice.

Central Perfect Home up to 80% @CentralFestival Phuket

13 - 27 ต.ค. 57

ให้ที่ที่มีความสุขที่สุด สบายที่สุด
1 ลด 30-80% เครื่องนอน และที่นอน พร้อมชุดเครื่องนอนจากแบรนด์ เมื่อช้อปที่นอน, ลดสูงสุด 30% เครื่องครัวไฟฟ้า

2 ลดเพิ่มสูงสุด 12.5% เมื่อใช้คะแนนสะสมเท่ายอดช้อป (ถึง 19 ต.ค. 57)

3 บัตรเครดิตรับส่วนลดเพิ่ม 6% หรือ 10% เฉพาะที่นอน หรือรับส่วนลด 5% เมื่อเลือกแบ่งชำระ 0% นาน 6 เดือน

4 ลดเพิ่มอีกสูงสุด 14% เมื่อใช้คะแนนสะสมเท่ายอดช้อป และต้องชำระเต็มจำนวน

5
รับเพิ่มสูงสุด 5% ส่วนลดเพิ่ม / เงินเครดิตคืน / บัตรของขวัญ

6 รับเพิ่มคะแนนสูงสุด 10 เท่า เมื่อช้อปตั้งแต่ 40,001.- ขึ้นไป สะสมช้อปได้ถึง 31 ม.ค. 58

7 แบ่งชำระ 0% เมื่อช้อป 3,000 – 5,000.- ขึ้นไป ผ่านบัตรฯ ที่ร่วมรายการ

แกรนด์ ฮอล ชั้น 1 เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต
หมายเหตุ: เงื่อนไขการแลกรับคะแนนเป็นไปตามข้อกำหนดของ The1Card / คะแนนพิเศษคิดจากยอดซื้อสะสม 40,001.- ขึ้นไป / คะแนนพิเศษเข้าวันถัดไป / ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมและข้อกำหนดของแต่ละบัตรเครดิต / เฉพาะบัตรเครดิตที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น / เฉพาะแบรนด์ที่ร่วมรายการ / โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขายและสื่อรายการ Central/ZEN The 1 Card X-Treme / .- คือสกุลเงินบาท / ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า