หน้าแรก > โปรโมชั่นแต่ละสาขา > Central Perfect home @CentralFestival Phuket

Central Perfect home @CentralFestival Phuket

5-18 Mar ‘15

ให้ที่ที่มีความสุขที่สุด สบายที่สุด
1 Save 30-80% on selected items of famous brand bedding and mattresses
PLUS a Bedding Set from brands with a mattress purchases
Up to 30% off selected small appliances

2  Up to a 12.5% On-Top Discount with point redemption equivalent to total purchases

 Up to 10% On-Top Discount for mattress purchases.
- 10% On-Top Discount with full payment (valid for Sealy ONLY)
- 6% On-Top Discount with less than a 20,000.- full payment purchases
- 10% On-Top Discount with a min. 20,000.- full payment purchase

, Up to a 15% On-Top Discount with a 0% interest. 6-mount instalment purchase

5. Up to 21% Rewards On-Top discount / Cash Back / Central Gift Vouchers6. 0% interest instalments with a min. 3,000 – 5,000.- participating card purchase.

Grand Hall, 1st , CentralFestival Phuket

**Remarks –The1Card point redemption terms and conditions apply. Valid for credit cards issued in Thailand only. Participating brands only. See more terms and conditions at sales counters, Central Let’s Celebrate 2015 and Central The1Card X-Treme media. *.-* indicates Thai Baht. Terms and conditions are subject to change without prior notice.

Central Perfect home @CentralFestival Phuket

5-18 มี.ค. 58

ให้ที่ที่มีความสุขที่สุด สบายที่สุด
1 เครื่องนอน และที่นอน ลด 30-80%, เครื่องครัวไฟฟ้า ลดสูงสุด 30%

2 ลดเพิ่มสูงสุด 12.5% เมื่อใช้คะแนนสะสม The1Card เท่ากับยอดช้อป

3 บัตรเครดิตลดเพิ่มสูงสุด 10% เฉพาะที่นอน
- ลดเพิ่ม 10% เมื่อชำระเต็มจำนวน (เฉพาะ Sealy)
- ลดเพิ่ม 6% เมื่อชำระเต็มจำนวน ต่ำกว่า 20,000.-
- ลดเพิ่ม 10% เมื่อชำระเต็มจำนวน 20,000.- ขึ้นไป
- ลดเพิ่ม 5% เมื่อผ่อน 0% นาน 6 เดือน

, ลดเพิ่มอีกสูงสุด 15% เมื่อใช้คะแนนสะสมเท่ายอดช้อป (ต้องชำระเต็มจำนวนเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิต KTC )

5. รับเพิ่มสูงสุด 21% ส่วนลดเพิ่ม/เงินเครดิตคืน/บัตรของขวัญ


6. แบ่งชำระ 0% เมื่อช้อป 3,000 – 5,000.- ขึ้นไป ผ่านบัตรฯ ที่ร่วมรายการ

Grand Hall ชั้น 1 เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต

หมายเหตุ: เงื่อนไขการแลกรับคะแนนเป็นไปตามข้อกำหนดของ The1Card / ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมและข้อกำหนดของแต่ละบัตรเครดิต / เฉพาะบัตรเครดิตที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น / เฉพาะแบรนด์ที่ร่วมรายการ / โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย, สื่อรายการ Central Let’s Celebrate 2015 และ Central The1Card X-Treme / .-คือสกุลเงินบาท / ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า