ราคา
(บาท)
previous ก่อนหน้า
ถัดไป next
หน้า 1 จาก 1
Page 1
 • WishList
  Quick Shop

 • ฿ 2,050
 • เมื่อซื้อสินค้า Clinique ใดๆ ครบ 4,500 บาท
  รับฟรี Even Better Focus Set

  เซ็ทของขวัญประกอบด้วย :
  -Take The Day off 30 ml
  -Dramatically Different Moisturizing Lotion + 30ml
  -Even Better Essence Lotion 15 ml
  -Liquid Facial Soap Mild 30 ml
  -Even Better Makeup SPF 15 / PA ++Shade: Fresh Beige 7 ml
  -Lash Power Mascara Shade 2.5 ml shade: Black Onyx
  -Clinique Mini Pop Lip Color + Primer Shade: Bare Pop

  • เฉพาะ 30 ออเดอร์แรกเท่านั้น
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  **สิ้นสุดโปรโมชั่น 16 พฤศจิกายน 2560 หรือจนกว่าของสมนาคุณหมด**
  วันสิ้นสุดโปรโมชั่น: 16/11/2017
  เมื่อซื้อสินค้า Clinique ใดๆ ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป รับฟรี Moisture Surge Extended Thirst Relief 7 ml • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **สิ้นสุดโปรโมชั่น 31 ตุลาคม 2560 หรือจนกว่าของสมนาคุณหมด**
  วันสิ้นสุดโปรโมชั่น: 31/10/2017
 • WishList
  Quick Shop

 • ฿ 1,700
 • เมื่อซื้อสินค้า Clinique ใดๆ ครบ 4,500 บาท
  รับฟรี Even Better Focus Set

  เซ็ทของขวัญประกอบด้วย :
  -Take The Day off 30 ml
  -Dramatically Different Moisturizing Lotion + 30ml
  -Even Better Essence Lotion 15 ml
  -Liquid Facial Soap Mild 30 ml
  -Even Better Makeup SPF 15 / PA ++Shade: Fresh Beige 7 ml
  -Lash Power Mascara Shade 2.5 ml shade: Black Onyx
  -Clinique Mini Pop Lip Color + Primer Shade: Bare Pop

  • เฉพาะ 30 ออเดอร์แรกเท่านั้น
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  **สิ้นสุดโปรโมชั่น 16 พฤศจิกายน 2560 หรือจนกว่าของสมนาคุณหมด**
  วันสิ้นสุดโปรโมชั่น: 16/11/2017
  เมื่อซื้อสินค้า Clinique ใดๆ ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป รับฟรี Moisture Surge Extended Thirst Relief 7 ml • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **สิ้นสุดโปรโมชั่น 31 ตุลาคม 2560 หรือจนกว่าของสมนาคุณหมด**
  วันสิ้นสุดโปรโมชั่น: 31/10/2017
previous ก่อนหน้า
ถัดไป next
หน้า 1 จาก 1