Gifts Day

ราคา
(บาท)
previous ก่อนหน้า
ถัดไป next
หน้า 1 จาก 1
Page 1
 • WishList
  Quick Shop
 • SAVE
  10%
  ฿ 4,200
  ฿ 3,780
 • รับฟรี รองพื้น Blanc Expert Fluid Foundation มูลค่า 100 บาท( sachet )
  เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ ลังโคมใดๆ 1 ชิ้นขึ้นไป
  หมายเหตุ:
  • โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะสั่งซื้อทางออนไลน์กับเซ็นทรัลเท่านั้น
  • ชุดของขวัญสมนาคุณมีจำนวนจำกัด สงวนสิทธิ์จำกัด 1ชิ้นต่อ 1รายการสั่งซื้อ
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  วันสิ้นสุดโปรโมชั่น: 02/10/2017
 • WishList
  Quick Shop
 • SAVE
  10%
  ฿ 2,100
  ฿ 1,890
 • รับฟรี รองพื้น Blanc Expert Fluid Foundation มูลค่า 100 บาท( sachet )
  เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ ลังโคมใดๆ 1 ชิ้นขึ้นไป
  หมายเหตุ:
  • โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะสั่งซื้อทางออนไลน์กับเซ็นทรัลเท่านั้น
  • ชุดของขวัญสมนาคุณมีจำนวนจำกัด สงวนสิทธิ์จำกัด 1ชิ้นต่อ 1รายการสั่งซื้อ
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  วันสิ้นสุดโปรโมชั่น: 02/10/2017
 • WishList
  Quick Shop
 • SAVE
  10%
  ฿ 4,200
  ฿ 3,780
 • ฉลองเซ็นทรัล 70 ปี รับฟรี: น้ำหอมขนาดเดินทาง
  อาร์มานี่โค้ด โปรฟูโม่ 15ml มูลค่า 1,200 บาท
  เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์น้ำหอม Giorgio Armani ขนาดใหญ่ 1 ชิ้นขึ้นไป
  หมายเหตุ:
  • โปรโมชั่นเฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ
  • โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะสั่งซื้อทางออนไลน์กับเซ็นทรัลเท่านั้น
  • ชุดของขวัญสมนาคุณมีจำนวนจำกัด สงวนสิทธิ์จำกัด 1ชิ้นต่อ 1รายการสั่งซื้อ
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  *สิ้นสุดโปรโมชั่น 16 ตุลาคม 2560 หรือจนกว่าของสมนาคุณหมด*"
  วันสิ้นสุดโปรโมชั่น: 16/10/2017
  รับฟรี: กระเป๋า Big Pony Midnight มูลค่า 3,000 บาท
  เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์น้ำหอม Giorgio Armani ,
  Ralph Lauren, Guy Laroche ใดๆ ครบมูลค่า 4,500 บาท ขึ้นไป

  หมายเหตุ:
  • ยอดซื้อหลังหักส่วนลด
  • โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะสั่งซื้อทางออนไลน์กับเซ็นทรัลเท่านั้น
  • ชุดของขวัญสมนาคุณมีจำนวนจำกัด สงวนสิทธิ์จำกัด 1ชิ้นต่อ 1รายการสั่งซื้อ
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  *สิ้นสุดโปรโมชั่น 2 ตุลาคม 2560 หรือจนกว่าของสมนาคุณหมด
  วันสิ้นสุดโปรโมชั่น: 02/10/2017
 • WishList
  Quick Shop
 • SAVE
  10%
  ฿ 3,900
  ฿ 3,510
 • รับฟรี: กระเป๋า Big Pony Midnight มูลค่า 3,000 บาท
  เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์น้ำหอม Giorgio Armani ,
  Ralph Lauren, Guy Laroche ใดๆ ครบมูลค่า 4,500 บาท ขึ้นไป

  หมายเหตุ:
  • ยอดซื้อหลังหักส่วนลด
  • โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะสั่งซื้อทางออนไลน์กับเซ็นทรัลเท่านั้น
  • ชุดของขวัญสมนาคุณมีจำนวนจำกัด สงวนสิทธิ์จำกัด 1ชิ้นต่อ 1รายการสั่งซื้อ
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  *สิ้นสุดโปรโมชั่น 2 ตุลาคม 2560 หรือจนกว่าของสมนาคุณหมด
  วันสิ้นสุดโปรโมชั่น: 02/10/2017
 • WishList
  Quick Shop
 • SAVE
  10%
  ฿ 2,200
  ฿ 1,980
 • รับฟรีชุดของขวัญ 4 ชิ้น มูลค่า 2,000 บาท
  เมื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ เอสเต ลอเดอร์ ครบ 3,000 บาท ขึ้นไป
  ชุดของขวัญประกอบด้วย:
  • Advanced Night Repair Serum 7 มล.
  • Micro Essence 15 มล.
  • Advanced Night Repair Eye Gel 5 มล.
  • กระเป๋าเครื่องสำอางลายรองเท้า ( ขนาด 9.5cmx7.7cmx4cm)


  รับฟรีชุดของขวัญเพิ่มอีก 3 ชิ้น มูลค่า 5,800 บาท
  เมื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ เอสเต ลอเดอร์ ครบ 6,000 บาท ขึ้นไป

  ชุดของขวัญประกอบด้วย:
  • Take It Away Makeup Remover 30 มล.
  • Micro Essence 30 มล.
  • Advanced Night Repair 7 มล.
  • Revitalizing Supreme+ Global Anti-Aging Power + Soft Cr?me, 15 มล.
  • Double Wear Foundation in shade Bone 7 มล.
  • Stress Relief Eye Mask x 1
  • กระเป๋าเครื่องสำอางค์ลายลิปสติกขนาด 9"X6 * 1/8" * 1/2"

  หมายเหตุ:
  • ยอดซื้อหลังหักส่วนลด
  • โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะสั่งซื้อทางออนไลน์กับเซ็นทรัลเท่านั้น
  • ชุดของขวัญสมนาคุณมีจำนวนจำกัด สงวนสิทธิจำกัด 1 ชุดต่อ 1 รายการสั่งซื้อ
  • ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  *สิ้นสุดโปรโมชั่น 16 ตุลาคม 2560 หรือจนกว่าของสมนาคุณหมด*
  วันสิ้นสุดโปรโมชั่น: 16/10/2017
  รับฟรี Revitalizing Supreme+ Power Eye Balm 3ml. มูลค่า 600 บาท
  เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ Estee Lauder 1 ชิ้นขึ้นไป

  หมายเหตุ:

  • โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะสั่งซื้อทางออนไลน์กับเซ็นทรัลเท่านั้น
  • ชุดของขวัญสมนาคุณมีจำนวนจำกัด สงวนสิทธิ์จำกัด 1ชิ้นต่อ 1รายการสั่งซื้อ
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  *สิ้นสุดโปรโมชั่น 2 ต.ค. 2560 หรือจนกว่าของสมนาคุณหมด
  วันสิ้นสุดโปรโมชั่น: 02/10/2017
previous ก่อนหน้า
ถัดไป next
หน้า 1 จาก 1