ราคา
(บาท)
previous ก่อนหน้า
ถัดไป next
หน้า 1 จาก 1
Page 1
 • WishList
  Quick Shop
 • SK-II
 • SAVE
  10%
  ฿ 2,800
  ฿ 2,520
 • เมื่อแสดงใบเสร็จที่เคาน์เตอร์ SKII ที่เซนทรัลทุกสาขา
  รับฟรี! Skin Check และ Special Gift รวมมูลค่า 500 บาท
  *สามารถเข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
  หรือจนกว่าของสมนาคุณหมด"
  วันสิ้นสุดโปรโมชั่น: 31/07/2018
  รับฟรี SK-II Delux Set Best Seller มูลค่า 3,800 บาท
  เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆของ SKII ตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้นไป

  SK-II Delux Set Best Seller ประกอบด้วย
  1. SKII Facial Treatment Essence 30ml.
  2. SKII Facial Treatment Cleanser 20g.
  3. SKII R.N.A.Power Radical New Age 15g.
  4. SKII Facial Treatment Mask 2 pcs.

  หมายเหตุ:
  • ยอดซื้อหลังหักส่วนลด
  • โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะสั่งซื้อทางออนไลน์กับเซ็นทรัลเท่านั้น
  • สงวนสิทธิ์จำกัด 1 สิทธิ์ต่อ 1รายการสั่งซื้อ
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  *สิ้นสุดโปรโมชั่น 30 มิถุนายน 2561 หรือจนกว่าของสมนาคุณหมด
  วันสิ้นสุดโปรโมชั่น: 30/06/2018
 • WishList
  Quick Shop
 • LANEIGE

 • ฿ 2,450
 • รับฟรี - Laneige Special Gift มูลค่า 1,900 บาท
  ต่อทุกๆ การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Laneige ใดๆ ตั้งแต่ 2,000 บาท ขึ้นไป

  Laneige Special Gift ประกอบด้วย;
  - LANEIGE Multi Cleanser 100 ml. มูลค่า 800 บาท
  - LANEIGE Water Bank Mineral Skin Mist 30 ml. มูลค่า 200 บาท
  - LANEIGE Travel Pouch Kit มูลค่า 900 บาท

  รับฟรี - Laneige Special Gift มูลค่า 3,850 บาท
  ต่อทุกๆ การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Laneige ใดๆ ตั้งแต่ 3,000 บาท ขึ้นไป

  Laneige Special Gift ประกอบด้วย;
  - LANEIGE Time Freeze Trial Kit (4 Items) มูลค่า 1,500 บาท
  - Laneige Pink Holiday Cosmetics Bag มูลค่า 600 บาท
  - LANEIGE Bestseller GWP 5 Items มูลค่า 1,250 บาท
  - LANEIGE White Pouch มูลค่า 500 บาท

  หมายเหตุ:
  • ยอดซื้อหลังหักส่วนลด
  • โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะสั่งซื้อทางออนไลน์กับเซ็นทรัลเท่านั้น
  • ชุดของขวัญสมนาคุณมีจำนวนจำกัด สงวนสิทธิ์จำกัด 1ชิ้นต่อ 1รายการสั่งซื้อ
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  *สิ้นสุดโปรโมชั่น 31 กรกฏาคม 2561 หรือจนกว่าของสมนาคุณหมด

  วันสิ้นสุดโปรโมชั่น: 31/07/2018
  รับฟรี - Laneige Special Gift มูลค่า 900 บาท
  ต่อทุกๆ การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Laneige ใดๆ

  Laneige Special Gift ประกอบด้วย;
  - LANEIGE Basic Care Ultra Moisture Trial Kit มูลค่า 600 บาท
  - LANEIGE Water Sleeping Mask 15 มล. มูลค่า 300 บาท

  หมายเหตุ:
  • ยอดซื้อหลังหักส่วนลด
  • โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะสั่งซื้อทางออนไลน์กับเซ็นทรัลเท่านั้น
  • ชุดของขวัญสมนาคุณมีจำนวนจำกัด สงวนสิทธิ์จำกัด 1ชิ้นต่อ 1รายการสั่งซื้อ
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  *สิ้นสุดโปรโมชั่น 31 กรกฏาคม 2561 หรือจนกว่าของสมนาคุณหมด
  วันสิ้นสุดโปรโมชั่น: 31/07/2018
 • WishList
  Quick Shop
 • LANEIGE

 • ฿ 1,900
 • รับฟรี - Laneige Special Gift มูลค่า 1,900 บาท
  ต่อทุกๆ การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Laneige ใดๆ ตั้งแต่ 2,000 บาท ขึ้นไป

  Laneige Special Gift ประกอบด้วย;
  - LANEIGE Multi Cleanser 100 ml. มูลค่า 800 บาท
  - LANEIGE Water Bank Mineral Skin Mist 30 ml. มูลค่า 200 บาท
  - LANEIGE Travel Pouch Kit มูลค่า 900 บาท

  รับฟรี - Laneige Special Gift มูลค่า 3,850 บาท
  ต่อทุกๆ การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Laneige ใดๆ ตั้งแต่ 3,000 บาท ขึ้นไป

  Laneige Special Gift ประกอบด้วย;
  - LANEIGE Time Freeze Trial Kit (4 Items) มูลค่า 1,500 บาท
  - Laneige Pink Holiday Cosmetics Bag มูลค่า 600 บาท
  - LANEIGE Bestseller GWP 5 Items มูลค่า 1,250 บาท
  - LANEIGE White Pouch มูลค่า 500 บาท

  หมายเหตุ:
  • ยอดซื้อหลังหักส่วนลด
  • โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะสั่งซื้อทางออนไลน์กับเซ็นทรัลเท่านั้น
  • ชุดของขวัญสมนาคุณมีจำนวนจำกัด สงวนสิทธิ์จำกัด 1ชิ้นต่อ 1รายการสั่งซื้อ
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  *สิ้นสุดโปรโมชั่น 31 กรกฏาคม 2561 หรือจนกว่าของสมนาคุณหมด

  วันสิ้นสุดโปรโมชั่น: 31/07/2018
  รับฟรี - Laneige Special Gift มูลค่า 900 บาท
  ต่อทุกๆ การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Laneige ใดๆ

  Laneige Special Gift ประกอบด้วย;
  - LANEIGE Basic Care Ultra Moisture Trial Kit มูลค่า 600 บาท
  - LANEIGE Water Sleeping Mask 15 มล. มูลค่า 300 บาท

  หมายเหตุ:
  • ยอดซื้อหลังหักส่วนลด
  • โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะสั่งซื้อทางออนไลน์กับเซ็นทรัลเท่านั้น
  • ชุดของขวัญสมนาคุณมีจำนวนจำกัด สงวนสิทธิ์จำกัด 1ชิ้นต่อ 1รายการสั่งซื้อ
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  *สิ้นสุดโปรโมชั่น 31 กรกฏาคม 2561 หรือจนกว่าของสมนาคุณหมด
  วันสิ้นสุดโปรโมชั่น: 31/07/2018
 • WishList
  Quick Shop
 • LANEIGE

 • ฿ 2,450
 • รับฟรี - Laneige Special Gift มูลค่า 1,900 บาท
  ต่อทุกๆ การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Laneige ใดๆ ตั้งแต่ 2,000 บาท ขึ้นไป

  Laneige Special Gift ประกอบด้วย;
  - LANEIGE Multi Cleanser 100 ml. มูลค่า 800 บาท
  - LANEIGE Water Bank Mineral Skin Mist 30 ml. มูลค่า 200 บาท
  - LANEIGE Travel Pouch Kit มูลค่า 900 บาท

  รับฟรี - Laneige Special Gift มูลค่า 3,850 บาท
  ต่อทุกๆ การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Laneige ใดๆ ตั้งแต่ 3,000 บาท ขึ้นไป

  Laneige Special Gift ประกอบด้วย;
  - LANEIGE Time Freeze Trial Kit (4 Items) มูลค่า 1,500 บาท
  - Laneige Pink Holiday Cosmetics Bag มูลค่า 600 บาท
  - LANEIGE Bestseller GWP 5 Items มูลค่า 1,250 บาท
  - LANEIGE White Pouch มูลค่า 500 บาท

  หมายเหตุ:
  • ยอดซื้อหลังหักส่วนลด
  • โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะสั่งซื้อทางออนไลน์กับเซ็นทรัลเท่านั้น
  • ชุดของขวัญสมนาคุณมีจำนวนจำกัด สงวนสิทธิ์จำกัด 1ชิ้นต่อ 1รายการสั่งซื้อ
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  *สิ้นสุดโปรโมชั่น 31 กรกฏาคม 2561 หรือจนกว่าของสมนาคุณหมด

  วันสิ้นสุดโปรโมชั่น: 31/07/2018
  รับฟรี - Laneige Special Gift มูลค่า 900 บาท
  ต่อทุกๆ การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Laneige ใดๆ

  Laneige Special Gift ประกอบด้วย;
  - LANEIGE Basic Care Ultra Moisture Trial Kit มูลค่า 600 บาท
  - LANEIGE Water Sleeping Mask 15 มล. มูลค่า 300 บาท

  หมายเหตุ:
  • ยอดซื้อหลังหักส่วนลด
  • โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะสั่งซื้อทางออนไลน์กับเซ็นทรัลเท่านั้น
  • ชุดของขวัญสมนาคุณมีจำนวนจำกัด สงวนสิทธิ์จำกัด 1ชิ้นต่อ 1รายการสั่งซื้อ
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  *สิ้นสุดโปรโมชั่น 31 กรกฏาคม 2561 หรือจนกว่าของสมนาคุณหมด
  วันสิ้นสุดโปรโมชั่น: 31/07/2018
previous ก่อนหน้า
ถัดไป next
หน้า 1 จาก 1