จุดเริ่มต้นแห่งความอัศจรรย์
กว่าครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา ดร.แมกซ์ ฮูเบอร์ นักฟิสิกส์ด้านกระสวยอวกาศประสบอุบัติเหตุในห้องทดลอง เขาจึงศึกษาหาวิธีดูแลปรนนิบัติผิวหน้า
ด้วยตัวของเขาเอง ด้วยการทดลองกว่า 6,000 ครั้งในระยะเวลาถึง 12 ปีเต็ม ในที่สุดเขาได้ค้นพบน้ำสกัดเข้มข้น Miracle Broth™
หัวใจหลักสำคัญในการช่วยฟื้นบำรุงผิว อันถือเป็นส่วนผสมหลักในทุกผลิตภัณฑ์ลาแมร์
ค้นหาความลับอันทรงคุณค่าใต้ท้องทะเล
The Story
เมื่อ ดร. แมกซ์ ฮูเบอร์ นักวิทยาศาสตร์
ได้รับอุบัติเหตุในห้องทดลอง และ พยายาม
คิดค้นหาวิธีการดูแลปรนนิบัติใบหน้าด้วย
ตัวเขาเองจนค้นพบจุดเริ่มต้นอันน่าอัศจรรย์
และกลายเป็นเรื่องราวที่ถูกกล่าวขานต่อ
กันมาทั่วโลก

ด้วยแรงบันดาลใจจากพลังการฟื้นบำรุงผิวจากส่วนผสมใต้ท้องทะเล
ดร. แมกซ์ ฮูเบอร์ หมักบ่มสาหร่าย Sea Kelpและส่วนผสมอันทรงคุณค่า

ผ่านการทดลองกว่า
6,000 ครั้ง
เป็นเวลากว่า 12 ปีเต็ม

จึงประสบความสำเร็จในการคิดค้นสูตรอัศจรรย์ และนั่นคือที่มาของ
น้ำสกัดเข้มข้นมิราเคิล บรอธ (Miracle Broth™)
ที่สามารถฟื้นบำรุงผิวของเขาได้จริงๆ
The Story
The Story
สูตรอัศจรรย์ของ ดร. ฮูเบอร์
ถูกกล่าวขาน และมีเสน่ห์ต่อผู้คนจำนวนมาก
เรื่องราวของการฟื้นบำรุงของคนต่างๆ จึงได้เริ่มต้นขึ้น
The Story
ลาแมร์ตระหนักในคุณค่าแห่งความอุดมสมบูรณ์ของมหาสมุทรและ
รู้สึกขอบคุณในของขวัญที่มหาสมุทรได้มอบไว้ให้แก่ทุกชีวิตบนโลกนี้
พวกเรายังคงต้องร่วมกันอนุรักษ์และปกป้องหัวใจสีน้ำเงินดวงนี้ไว้
ตราบนานเท่านาน ลาแมร์มีความภูมิใจที่ได้จัดทำโครงการหัวใจสีน้ำเงิน
ซึ่งได้มอบทุนให้แก่หน่วยงานอนุรักษ์มหาสมุทรทั่วโลกแล้ว
เป็นเงินกว่า 2.6 ล้านเหรียญสหรัฐนับแต่ ค.ศ. 2008 เป็นต้นมา

ปีนี้เป็นปีที่สามติดต่อกันแล้วที่ลาแมร์ได้มีส่วนร่วมอันน่าภาคภูมิใจ
กับเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิกและดร. ซิลเวีย เอิร์ล นักสำรวจ
ภาคประชาชนของเนชั่นแนลจีโอกราฟฟิกซึ่งเป็นผู้มีชื่อเสียง
ด้านการสร้างการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของความอุดมสมบูรณ์
และความเป็นอยู่ของสัตว์ทะเลจนเป็นที่มาของการเคลื่อนไหว
ของนักอนุรักษ์ทั่วโลก โดยลาแมร์เป็นผู้สนับสนุนงานด้านการอนุรักษ์
มหาสมุทรของดร.ซิลเวีย เอิร์ลและเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิกเสมอมา
Nationnal Geographic