หน้าแรก > เลือกชำระเงินสดปลายทางได้แล้ววันนี้ ทั่วประเทศ
3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการเลือกชำระเงินสดปลายทาง (Cash on Delivery)
  1. ที่หน้า Check out เลือกที่อยู่จัดส่งสินค้า “รับสินค้าที่บ้าน”
  2. และเลือกวิธีการชำระเงิน “ชำระเงินสดปลายทาง”
  3. ชำระเงินสดกับพนักงานจัดส่งเมื่อรับสินค้า
ระยะเวลาในการจัดส่ง
พื้นที่การจัดส่ง ระยะเวลาในการจัดส่ง

กรุงเทพฯ
สินค้าจะถูกจัดส่งภายใน 2 - 3 วันทำการถัดไป หลังจากทำการสั่งซื้อก่อน 5 โมงเย็น

หมายเหตุ : กรณีทำรายการสั่งซื้อตั้งแต่ 5 โมงเย็นวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์ สินค้าจะถูกจัดส่งภายในวันพุธเป็นต้นไป
จังหวัดอื่นๆ สินค้าจะถูกจัดส่งภายใน 3 - 5 วันทำการถัดไป หลังจากทำการสั่งซื้อก่อน 5 โมงเย็น
หมายเหตุ:
- สินค้าบางรายการอาจใช้ระยะเวลาในการรอผลิตสินค้า และอาจส่งผลให้ มีการจัดส่งเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้
- สินค้าบางรายการที่ต้องมีการติดตั้งพิเศษอาจจะจัดส่งตรงถึงลูกค้าโดย PowerBuy


3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการเลือกชำระเงินสดปลายทาง (Cash on Delivery)
  1. ที่หน้า Check out เลือกที่อยู่จัดส่งสินค้า “รับสินค้าที่บ้าน”
  2. และเลือกวิธีการชำระเงิน “ชำระเงินสดปลายทาง”
  3. ชำระเงินสดกับพนักงานจัดส่งเมื่อรับสินค้า
ระยะเวลาในการจัดส่ง
พื้นที่การจัดส่ง ระยะเวลาในการจัดส่ง

กรุงเทพฯ
สินค้าจะถูกจัดส่งภายใน 2 - 3 วันทำการถัดไป หลังจากทำการสั่งซื้อก่อน 5 โมงเย็น

หมายเหตุ : กรณีทำรายการสั่งซื้อตั้งแต่ 5 โมงเย็นวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์ สินค้าจะถูกจัดส่งภายในวันพุธเป็นต้นไป
จังหวัดอื่นๆ สินค้าจะถูกจัดส่งภายใน 3 - 5 วันทำการถัดไป หลังจากทำการสั่งซื้อก่อน 5 โมงเย็น
หมายเหตุ:
- สินค้าบางรายการอาจใช้ระยะเวลาในการรอผลิตสินค้า และอาจส่งผลให้ มีการจัดส่งเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้
- สินค้าบางรายการที่ต้องมีการติดตั้งพิเศษอาจจะจัดส่งตรงถึงลูกค้าโดย PowerBuy