Home > HOME & KITCHEN > ภาชนะเก็บอาหาร/กระติก/คูลเลอร์ > กล่องและภาชนะเก็บอาหาร
กล่องถนอมอาหาร

Food Storage & Oraganizing

ป้องกันให้อาหารอยู่ในสภาพที่น่ากินเหมือนทำมาสดๆด้วยกล่องพลาสติกใสไว้เก็บอาหารที่ช่วยกันน้ำ กันความชื้น กันแสง เมื่ออุณภูมิที่สูงหรือต่ำเกินไป ด้วยกล่องพลาสติกที่ผลิตมาอย่างดีทำให้ป้องกันรอยขูด ทนทานต่อการเก็บอาหารได้นาน เพิ่มลูกเล่นด้วยการสกรีนลายข้างกล่องด้วยคิตตี้, โบว์ และผลไม้น่ารักๆ มีทรงให้เลือกหลากหลายทั้งทรงกลม ทรงเหลี่ยมและทรงสูงเลือกได้ตามความเหมาะสม
ราคา
(บาท)
previous ก่อนหน้า
ถัดไป next
หน้า 1 จาก 6
Page 1
previous ก่อนหน้า
ถัดไป next
หน้า 1 จาก 6