Tips & How To

เช็คไอโฟนเครื่องศูนย์

ทริกเช็ค ไอโฟนเครื่องศูนย์ หรือ เครื่องหิ้ว

การตรวจสอบว่า ไอโฟนเครื่องศูนย์ หรือ เครื่องหิ้ว นั้น เพราะ Apple มีการรับประกันสินค้าแตกต่างจากอุปกรณ์อื่น โดยรับประกันเฉพาะในประเทศที่ซื้อมาเท่านั้น
ดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

5 วิธีดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

“คอมพิวเตอร์” เครื่องมือที่ต้องใช้งานทุกวัน แน่นอนว่าอุปกรณ์ที่ใช้งานเป็นประจำ ย่อมเกิดฝุ่นสะสม ทำให้ระบายความร้อนลำบาก ซึ่งการทำความสะอาดนั้นง่ายนิดเดียว