นโยบายความเป็นส่วนตัว ( Privacy Policy )

www.central.co.th เป็นเว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์ที่ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า บริษัทฯ พยายามรักษาข้อมูลของลูกค้าโดยไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ขอขอบคุณที่เชื่อมั่นในการให้บริการของบริษัทฯ ตลอดมา


ข้อมูลที่ทางเว็บไซต์จัดเก็บ
เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้ผู้ใช้บริการได้รับการใช้งานได้ดียิ่งขึ้น โดยจะจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของเวปไซด์

1. ข้อมูลที่คุณให้กับบริษัทเพื่อลงทะเบียน หรือสมัครสมาชิกเพื่อรับบริการ, การแจ้งเตือนอีเมล และ/หรือ จดหมายข่าว
2. ข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ, การเข้าใช้งานเว็บไซต์ เช่น IP Address, ชนิดของบราวเซอร์การเข้าใช้งาน, แหล่งอ้างอิง, ระยะเวลาในการเข้าชม และ
จำนวนหน้าที่เปิดดู
3. ข้อมูลการติดต่อระหว่างบริษัทและคุณที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการซื้อสินค้าหรือบริการกับทางเว็บไซต์ คำแนะนำติชม
4. ข้อมูลอื่นๆ


คุ๊กกี้ ( Cookies )
คุ๊กกี้ จะถูกส่งไปเก็บในเว็บบราวเซอร์ โดยแจ้งเซิร์ฟเวอร์เมื่อบราวเซอร์เปิดเพจเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์สามารถติดต่อกับบราวเซอร์ได้ เพื่อใช้ปรับปรุงการใช้งาน เพื่อจดจำบราวเซอร์ หรือเพื่อปรับการแสดงผล อย่างไรก็ตามบราวเซอร์อนุญาตให้คุณตั้งค่าในการรับคุ๊กกี้ แต่อาจมีผลต่อการใช้งานในเวปไซด์อื่นๆด้วย


การใช้งานข้อมูลและการเปิดเผลข้อมูลของคุณ
ข้อมูลที่ทางเว็บไซด์จัดเก็บ จะถูกใช้และเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับทางเว็บไซต์

1. บริหารจัดการ พัฒนาปรับปรุง เว็บไซด์
2. เปิดการใช้งานบริการใช้เว็บไซต์
3. สื่อสารข้อมูลทั่วไปกับคุณ หรือ อีเมลแจ้งเตือนเมื่อมีผู้ร้องขอ
4. กรณีที่มีการถ่ายโอนธุรกิจ ข้อมูลของผู้ใช้งานในระบบ ถือเป็นทรัพย์สินที่ต้องถ่ายโอนด้วย
5. เปิดเผยข้อมูลตามความต้องการทางกระบวนการด้านกฎหมาย
6. เปิดเผยข้อมูลเพื่อใช้สิทธิ์ปกป้องสิทธิทางกฎหมายทั้งของบริษํทและบุคคลที่สาม

นโยบายความเป็นส่วนตัว อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อความ ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า