ลงนามถวายพระพร
Announce CT1
Home > Central Workshop

Central Workshop

อีกหนึ่งบริการดีๆ จากเซ็นทรัล สำหรับลูกค้าคนพิเศษเช่นคุณ
เซ็นทรัลได้รวบรวมหลากหลายหลักสูตรกิจกรรมที่น่าสนใจ เพื่อให้คุณได้เรียนไปพร้อมปฏิบัติจริง ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรงานฝีมือประดิษฐ์ของสวยงาม หลักสูตรการออกกำลังกาย หลักสูตรการเสริมสร้างบุคคลิกภาพ ตลอดจนกิจกรรมนันทนาการอื่นๆ ที่หมุนเวียนเปิดอบรมทุกเดือนให้เลือก เข้าอบรมโดยวิทยากรมืออาชีพ ซึ่งหลังจากอบรมแล้ว สามารถเอาความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในชีวิตได้จริง คุณสามารถเลือกดูหลักสูตรและกิจกรรมดีๆที่เปิดให้ได้เข้าร่วมได้ตลอดเวลา


Central Workshop

Information available in thai only

Central Online Shopping operated by COL Public Company Limited 24 Onnuch 66/1 Suan Luang Bangkok 10250 E-Commerce Registration Number : 0101552340014