ลงนามถวายพระพร
CT1
Home > Locations and Hours > Central Lardprao

Central Lardprao

ที่อยู่
เลขที่ 1691 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

วันเวลาเปิด-ปิด
10:00 - 22:00 น. ทุกวัน

โทร (02) 541-1111
แฟกซ์ (02) 541-1307
สายรถ สาย 8, 28, 38, 39, 44, 52, 63, 90, 92, 96, 108,145

Central Lardprao

Address
1691 PAHOLYOTHIN ROAD CHATUCHAK CHATUCHAK BANGKOK 10900

Open Time
10:00 - 22:00 Every day

TEL (02) 541-1111
FAX (02) 541-1307
Bus no. 8, 28, 38, 39, 44, 52, 63, 90, 92, 96, 108,145

Contact Us

Refresh


*The company reserves the right to disclaim those who gave incomplete information. For your utmost convenience and counterfeit prevention, the company will strictly keep your information.
** For contacting Central Card only.
*** For any suggestion or comment only.

Central Online Shopping operated by COL Public Company Limited 24 Onnuch 66/1 Suan Luang Bangkok 10250 E-Commerce Registration Number : 0101552340014