9 ตามรอยพ่อสอน
SC 8%
Home > Locations and Hours > Central Pinklao

Central Pinklao

ที่อยู่
เลขที่ 7/1 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

วันเวลาเปิด-ปิด
จันทร์ - พฤหัส 10.30 - 21.30 น.
ศุกร์ 10.30 - 22.00 น.
เสาร์ 10.00 - 22.00 น.
อาทิตย์ 10.00 - 21.30 น.

โทร (02) 802-9000
แฟกซ์ (02) 884-8098
สายรถ สาย 28, 30, 40, 57, 123, 124, 127, 146, 149, ปอ.7

Central Pinklao

Address
7/1 BOROMRA TCHONNANI ROAD, ARUN-AMARIN, BANGKOKNO1, BANGKOK 10700

Open Time
Mon. - Thu. 10:30 - 21:30
Fri. 10:30 - 22:00
Sat. 10:00 - 22:00
Sun. 10:00 - 21:30

TEL (02) 802-9000
FAX (02) 884-8098
Bus no. 28, 30, 40, 57, 123, 124, 127, 146, 149, ปอ.7

Contact Us

Refresh


*The company reserves the right to disclaim those who gave incomplete information. For your utmost convenience and counterfeit prevention, the company will strictly keep your information.
** For contacting Central Card only.
*** For any suggestion or comment only.

Central Online Shopping operated by COL Public Company Limited 24 Onnuch 66/1 Suan Luang Bangkok 10250 E-Commerce Registration Number : 0101552340014