9 ตามรอยพ่อสอน
Announce CT1
Home > In-Store Promotion

In-Store Promotion

The Greatest Grand Sale 2016 Shop Champion
3 มิ.ย. – 3 ก.ค. 59, รายละเอียดเพิ่มเติม.>
Central / ZEN Baby Time 2016
23 มิ.ย. – 18 ก.ค. 59, รายละเอียดเพิ่มเติม.>
Central Lardprao The Red Hot Sale up to 90% off
23 มิ.ย. – 3 ก.ค. 59, รายละเอียดเพิ่มเติม.>
Central Annual Watch Sale 2016
20 มิ.ย. – 14 ก.ค. 59, รายละเอียดเพิ่มเติม.>
CENTRAL YOURPERFECT GETAWAY
15 – 26 มิ.ย. 59, รายละเอียดเพิ่มเติม.>
Central Bed & Rest Fair @ Chaengwattana
6 – 20 มิ.ย. 59, รายละเอียดเพิ่มเติม.>
Beauty Galerie presents Beauty Bonus
6 มิ.ย. – 17 ส.ค. 59, รายละเอียดเพิ่มเติม.>
Beauty Galerie presents All about Beauty
2 มิ.ย. - 3 ก.ค. 59, รายละเอียดเพิ่มเติม.>
CENTRAL LUXURY END OF SEASON SALE
3 มิ.ย. – 17 ก.ค. 59, รายละเอียดเพิ่มเติม.>
Central / ZEN The Lingerie Sale
3 มิ.ย. – 3 ก.ค. 59, รายละเอียดเพิ่มเติม.>
Central/ZEN No Bag Day
ทุกวัน รายละเอียดเพิ่มเติม.>

In-Store Promotion

The Greatest Grand Sale 2016 Shop Champion
3 JUN’ – 3 JUL’ 16, Click for details.>
Central / ZEN Baby Time 2016
23 JUN’ – 18 JUL’ 16, Click for details.>
Central Lardprao The Red Hot Sale up to 90% off
23 JUN’ – 3 JUL’ 16, Click for details.>
Central Annual Watch Sale 2016
20 JUN’ – 14 JUL’ 16, Click for details.>
CENTRAL YOUR PERFECT GETAWAY
15 – 26 JUN’ 16, Click for details.>
Central Bed & Rest Fair @ Chaengwattana
6 - 20 JUN’ 16, Click for details.>
Beauty Galerie presents Beauty Bonus
6 JUN’ – 17 AUG’ 16, Click for details.>
Beauty Galerie presents All about Beauty
2 JUN’ – 3 JUL’ 16, Click for details.>
CENTRAL LUXURY END OF SEASON SALE
3 JUN’ – 17 JUL’ 16, Click for details.>
Central / ZEN The Lingerie Sale
3 JUN’ – 3 JUL’ 16, Click for details.>
Central/ZEN No Bag Day
Evary day , Click for details.>

Central Online Shopping operated by COL Public Company Limited 24 Onnuch 66/1 Suan Luang Bangkok 10250 E-Commerce Registration Number : 0101552340014