ลงนามถวายพระพร
Announce CT1
Home > In-Store Promotion > Central presents Pop-up Stores

Central presents Pop-up Stores

13 – 25 ธ.ค. 56

Pop Out Designers
KEM ISSARA, SRETSIS, TUTTI
พื้นที่โปรโมชั่น ชั้น 3 เซ็นทรัลชิดลม
**หมายเหตุ – โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย

Central presents Pop-up Stores

13 – 25 Dec ‘13

Pop Out Designers
Thai Fashion, New Designs
KEM ISSARA, SRETSIS, TUTTI
Promotion Area, 3rd fl, Central Chidlom
**Remark – See more terms and conditions at sales counters
Central Online Shopping operated by COL Public Company Limited 24 Onnuch 66/1 Suan Luang Bangkok 10250 E-Commerce Registration Number : 0101552340014