ลงนามถวายพระพร
Announce CT1
Home > In-Store Promotion > Pop Out Designers

Pop Out Designers

27 Mar – 10 Apr ‘14

Thai Fashion, New Designs
PANG TORSUWAN, RINRATA, TWIST AND TURN
Up to 20% off new collections

Up to 50% off selected items

Promotion Area, 3rd fl, Central Chidlom
**Remarks – Participating items ONLY. See more terms and conditions at sales counters

Pop Out Designers

27 มี.ค. – 10 เม.ย. 57

Thai Fashion, New Designs
PANG TORSUWAN, RINRATA, TWIST AND TURN
ลดสูงสุด 20% 20% คอลเลคชั่นใหม่

ลดสูงสุด 50% เฉพาะรุ่น

พื้นที่โปรโมชั่น ชั้น 3 เซ็นทรัลชิดลม
**หมายเหตุ – เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย
Central Online Shopping operated by COL Public Company Limited 24 Onnuch 66/1 Suan Luang Bangkok 10250 E-Commerce Registration Number : 0101552340014