ลงนามถวายพระพร
Announce CT1
Home > In-Store Promotion > เพียงโชว์บัตรนักศึกษา บัตรอาจารย์ และบัตรข้าราชการในมหาวิทยาลัย

เพียงโชว์บัตรนักศึกษา บัตรอาจารย์ และบัตรข้าราชการในมหาวิทยาลัย

1 พ.ย. – 31 ธ.ค. 57

ลด 10% คอลเลกชั่นใหม่
เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่, หาดใหญ่ และเซ็นทรัลศาลายาหมายเหตุ: เฉพาะสินค้าและร้านค้าที่ร่วมรายการ / ใบเสร็จหลังหักส่วนลดสามารถร่วมรายการอื่นๆ ได้ / ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย

เพียงโชว์บัตรนักศึกษา บัตรอาจารย์ และบัตรข้าราชการในมหาวิทยาลัย

1 พ.ย. – 31 ธ.ค. 57

ลด 10% คอลเลกชั่นใหม่
เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่, หาดใหญ่ และเซ็นทรัลศาลายาหมายเหตุ: เฉพาะสินค้าและร้านค้าที่ร่วมรายการ / ใบเสร็จหลังหักส่วนลดสามารถร่วมรายการอื่นๆ ได้ / ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย
Central Online Shopping operated by COL Public Company Limited 24 Onnuch 66/1 Suan Luang Bangkok 10250 E-Commerce Registration Number : 0101552340014