Home > BEAUTY > Health & Beauty > Beauty Health > Health Check Tool
เครื่องวัดความดัน

Health Check Tool

ตรวจสอบสภาพร่างกายตัวเองก่อนโรคร้ายเข้าถึงตัวใช้เครื่องมือตรวจสุขภาพเช็คด้วยตัวเองไม่ต้องไปถึงโรงพยาบาลให้ลำบากหรือเสียเงินแพงแต่ละครั้ง ที่ Central มีอุปกรณ์ตรวจสุขภาพมากมายเช่นเครื่องคำนวณพลังงาน, อุปกรณ์วัดอุณหภูมิร่างกาย, เทอร์โมมิเตอร์, ปรอทวัดไข้, เครื่องวัดความดันและอุปกรณ์ทางการแพทย์อีกมากมาย
Price
(Baht)
previous Previous
Next next
Page 1 of 1
Page 1
previous Previous
Next next
Page 1 of 1