9 ตามรอยพ่อสอน
Central Credit Card
GMAT Math Workbook Ender Markal
Share
0


  •  

Product Detail

หนังสือเล่มนี้จะช่วยปูพื้นฐานแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่อยู่ในข้อสอบ GMAT แต่เนื่องจากการเข้าใจทฤษฎีทางคณิตศาสตร์กับการนำไปใช้เพื่อแก้โจทย์นั้นเป็นคนละเรื่องกัน หนังสือเล่มนี้จึงมีโจทย์หลากหลายรูปแบบที่ช่วยให้คุณนำความรู้ที่คุ้นเคยมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้โจทย์ให้ได้ วิธีนี้เท่ากับเป็นการสร้างความเชื่อมโยงความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เข้ากับการแก้โจทย์ที่อยู่ในข้อสอบ GMAT โดยเฉพาะ

นอกจากนี้ยังนำเสนอตัวอย่างจำนวนมาก เพื่อย้ำให้ผู้อ่านเข้าใจแนวคิดแต่ละเรื่องอย่างถ่องแท้ก่อนลงมือทำแบบฝึกหัดด้วยตนเอง ส่วนโจทย์ตัวอย่างที่อยู่ตอนท้ายก็มีเป็นจำนวนมากเช่นกัน เพื่อให้ได้ทดสอบความเชี่ยวชาญในหลักทางคณิตศาสตร์แต่ละเรื่อง ตลอดจนทดสอบกระบวนการคิดคำนวณโดยรวมอีกด้วย

  • จำนวนหน้า : 320
  • ภาษา : ไทย
  • ISBN : 9786165274654
  • ขนาดสินค้า : 21.5 × 27.8 × 1.5
  • น้ำหนักสินค้า : 705 กรัม
  • ชนิดปก : ปกอ่อน
  • สำนักพิมพ์ : เอ็มไอเอส, สนพ.

Central Online Shopping operated by COL Public Company Limited 24 Onnuch 66/1 Suan Luang Bangkok 10250 E-Commerce Registration Number : 0101552340014