9 ตามรอยพ่อสอน
CT1
Home > Locations and Hours > Central Chidlom

Central Chidlom

ที่อยู่
เลขที่ 1027 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

วันเวลาเปิด-ปิด
10:00 - 22:00 น. ทุกวัน

โทร (02) 793-7777
แฟกซ์ (02) 793-7799
สายรถ 2, 17, 25, 40, 48, 511

Central Chidlom

Address
1027 PLOENCHIT ROAD, LUMPINI, PATHUMWAN, BANGKOK 10330

Open Time
10:00 - 22:00 Every day

TEL (02) 793-7777
FAX (02) 793-7799
Bus no. 2, 17, 25, 40, 48, 511

Contact Us

Refresh


*The company reserves the right to disclaim those who gave incomplete information. For your utmost convenience and counterfeit prevention, the company will strictly keep your information.
** For contacting Central Card only.
*** For any suggestion or comment only.

Central Online Shopping operated by COL Public Company Limited 24 Onnuch 66/1 Suan Luang Bangkok 10250 E-Commerce Registration Number : 0101552340014