หน้าแรก > BANK & PARTNER PROMOTION > Shop online Online รับส่วนลดเพิ่ม สูงสุด 10%
เงื่อนไขการรับส่วนลด
• เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเซ็นทรัล เครดิตคาร์ด ครบ 3,000 บาทขึ้นไป ต่อใบเสร็จ (ยกเว้นยอดแบ่งจ่าย) ระหว่างวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 ในเว็บไซต์เซ็นทรัลออนไลน์ ที่ www.central.co.th รับส่วนลดทันที โดยไม่ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ
• รับส่วนลดทันที 10% สำหรับบัตรเซ็นทรัล เดอะแบล็ค,แบล็ค และเซ็นทรัล เครดิตคาร์ด แพลทินัม (จำกัดส่วนลดสูงสุด 1,500 บาท ต่อใบเสร็จ)
• รับส่วนลดทันที 5% สำหรับบัตรเซ็นทรัล เครดิตคาร์ด ไวท์โกลด์,โกลด์ และเรด (จำกัดส่วนลดสูงสุด 750 บาท ต่อใบเสร็จ)
• ยอดใช้จ่ายแต่ละใบเสร็จ จะไม่สามารถนำมารวมกันได้
• ส่วนลดนี้ ไม่สามารถใช้ได้กับสินค้าประเภทนมผงและผ้าอ้อม, สินค้าในหมวด Mobiles, Tablets, และ Accessories, สินค้าในหมวด Electronics, สินค้าในหมวด Home & Kitchen (เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านขนาดเล็กและ เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว), สินค้าในหมวด MOM, KIDS & TOYS (อุปกรณ์/ผลิตภัณฑ์ซักล้าง), สินค้าในหมวด Supermarket, สินค้าในหมวด Rich Man Toy, สินค้าสั่งจองล่วงหน้า, และสินค้าที่ไม่ร่วมรายการ
• ส่วนลดจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายต่อใบเสร็จ ที่สรุปก่อนชำระเงินและไม่สามารถนำมานับรวมกันได้โดยยอดส่วนลดจะถูกคำนวณให้และแสดงในเว็บไซต์ www.central.co.th โดยจะปรากฎยอดส่วนลดและยอดชำระจริงก่อนการชำระเงิน
• ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดค่าจัดส่งสินค้าได้
• โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการสั่งซื้อแบบคอร์ปอเรท และไม่สามารถใช้ได้กับตัวแทนจำหน่าย
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ หรือเว็บไซต์กำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ หรือเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและในกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.02-730-7777 (8.30 – 21.00 น.)

เงื่อนไขการสมัครบัตรเครดิตผ่านช่องทางออนไลน์
• เฉพาะลูกค้าบัตรหลักเท่านั้น
• ผู้สมัครต้องไม่เคยเป็นสมาชิกเซ็นทรัล เครดิตคาร์ด และหรือ เป็นผู้ที่ยกเลิกบัตรมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
• หากมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด



เงื่อนไขการรับส่วนลด
• เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเซ็นทรัล เครดิตคาร์ด ครบ 3,000 บาทขึ้นไป ต่อใบเสร็จ (ยกเว้นยอดแบ่งจ่าย) ระหว่างวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 ในเว็บไซต์เซ็นทรัลออนไลน์ ที่ www.central.co.th รับส่วนลดทันที โดยไม่ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ
• รับส่วนลดทันที 10% สำหรับบัตรเซ็นทรัล เดอะแบล็ค,แบล็ค และเซ็นทรัล เครดิตคาร์ด แพลทินัม (จำกัดส่วนลดสูงสุด 1,500 บาท ต่อใบเสร็จ)
• รับส่วนลดทันที 5% สำหรับบัตรเซ็นทรัล เครดิตคาร์ด ไวท์โกลด์,โกลด์ และเรด (จำกัดส่วนลดสูงสุด 750 บาท ต่อใบเสร็จ)
• ยอดใช้จ่ายแต่ละใบเสร็จ จะไม่สามารถนำมารวมกันได้
• ส่วนลดนี้ ไม่สามารถใช้ได้กับสินค้าประเภทนมผงและผ้าอ้อม, สินค้าในหมวด Mobiles, Tablets, และ Accessories, สินค้าในหมวด Electronics, สินค้าในหมวด Home & Kitchen (เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านขนาดเล็กและ เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว), สินค้าในหมวด MOM, KIDS & TOYS (อุปกรณ์/ผลิตภัณฑ์ซักล้าง), สินค้าในหมวด Supermarket, สินค้าในหมวด Rich Man Toy, สินค้าสั่งจองล่วงหน้า, และสินค้าที่ไม่ร่วมรายการ
• ส่วนลดจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายต่อใบเสร็จ ที่สรุปก่อนชำระเงินและไม่สามารถนำมานับรวมกันได้โดยยอดส่วนลดจะถูกคำนวณให้และแสดงในเว็บไซต์ www.central.co.th โดยจะปรากฎยอดส่วนลดและยอดชำระจริงก่อนการชำระเงิน
• ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดค่าจัดส่งสินค้าได้
• โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการสั่งซื้อแบบคอร์ปอเรท และไม่สามารถใช้ได้กับตัวแทนจำหน่าย
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ หรือเว็บไซต์กำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ หรือเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและในกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.02-730-7777 (8.30 – 21.00 น.)

เงื่อนไขการสมัครบัตรเครดิตผ่านช่องทางออนไลน์
• เฉพาะลูกค้าบัตรหลักเท่านั้น
• ผู้สมัครต้องไม่เคยเป็นสมาชิกเซ็นทรัล เครดิตคาร์ด และหรือ เป็นผู้ที่ยกเลิกบัตรมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
• หากมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด