หน้าแรก > BANK & PARTNER PROMOTION > สมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน
เงื่อนไขการรับส่วนลด
- ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ได้กับสินค้าประเภทนมผงและผ้าอ้อม, สินค้าในหมวด Mobiles Tablets และ Accessories, สินค้าในหมวด Electronics, สินค้าในหมวด Home & Kitchen (เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านขนาดเล็ก และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว), สินค้าในหมวด MOM, KIDS & TOYS (อุปกรณ์/ผลิตภัณฑ์ซักล้าง), สินค้าในหมวด Supermarket, สินค้าในหมวด Rich Man Toy, สินค้าสั่งจองล่วงหน้า และสินค้าที่ไม่ร่วมรายการ
- ส่วนลดจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายต่อใบเสร็จ ที่สรุปก่อนชำระเงินและไม่สามารถนำมานับรวมกันได้โดยยอดส่วนลดจะถูกคำนวณให้และแสดงในเว็บไซต์ www.central.co.th โดยจะปรากฎยอดส่วนลดและยอดชำระจริงก่อนการชำระเงิน
- ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดค่าจัดส่งสินค้าได้ โดยส่วนลดไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
- บริษัทฯ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจำหน่ายสินค้า/บริการ กรณีที่สมาชิกบัตรไม่ได้รับความสะดวกจากการใช้สินค้า/บริการ กรุณาติดต่อผู้จำหน่าย/ผู้ให้บริการโดยตรง
- กรณีมีการคืนสินค้า ลูกค้าจะต้องคืนคะแนน The 1 Card ตามจำนวนที่ทำการสั่งซื้อ
- ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดค่าจัดส่งสินค้าได้
- โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการสั่งซื้อแบบคอร์ปอเรท และไม่สามารถใช้ได้กับตัวแทนจำหน่าย
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ หรือเว็บไซต์กำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ หรือเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและในกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-730-7777 (8.30 – 21.00 น.)

(1) เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน หรือชื่อเดิม เซ็นทรัล เครดิตคาร์ด ระหว่างวันที่ 5 มี.ค.60 เป็นต้นไป ในเว็ปไซต์เซ็นทรัลออนไลน์ที่ www.central.co.th (ยกเว้นยอดแบ่งจ่าย) โดยไม่ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ รับส่วนลดสูงสุด 10% และทุก 25 บาทรับคะแนน The 1 Card 4 เท่า สำหรับบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เดอะแบล็ค แบล็ค และลักซ์ หรือชื่อเดิม เซ็นทรัล เครดิตคาร์ด เดอะแบล็ค แบล็ค และแพลทินัม และรับส่วนลดสูงสุด 5% และทุก 25 บาทรับคะแนน The 1 Card 3 เท่า สำหรับบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เรดซ์ หรือชื่อเดิม เซ็นทรัล เครดิตคาร์ด ไวท์โกลด์ โกลด์ และเรด

(2) พิเศษสำหรับวันเสาร์-อาทิตย์ เมื่อช้อปครบ 3,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ รับส่วนลดเป็น 15% และทุก 25 บาทรับคะแนน The 1 Card 4 เท่า สำหรับบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เดอะแบล็ค แบล็ค และลักซ์ หรือชื่อเดิม เซ็นทรัล เครดิตคาร์ด เดอะแบล็ค แบล็ค และแพลทินัม และจำกัดส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท/เซลล์สลิป และรับส่วนลดเป็น 10% และทุก 25 บาทรับคะแนน The 1 Card 3 เท่า สำหรับบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เรดซ์ หรือชื่อเดิม เซ็นทรัล เครดิตคาร์ด ไวท์โกลด์ โกลด์ และเรด และจำกัดส่วนลดสูงสุด 1,000 บาท/เซลล์สลิป

(3) พิเศษเฉพาะวันพุธ สำหรับบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เรดซ์ เมื่อช้อปครบ 3,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับส่วนลดเป็น 10% และทุก 25 บาทรับคะแนน The 1 Card 3 เท่า จำกัดส่วนลดสูงสุด 1,000 บาท/เซลล์สลิป / สำหรับบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เดอะแบล็ค แบล็คและลักซ์ ไม่กำหนดยอดช้อปขั้นต่ำและไม่จำกัดส่วนลดสูงสุด


เงื่อนไขการสมัคร เซ็นทรัล เดอะวัน เครดิตคาร์ด
• สมัครบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ผ่านช่องทางออนไลน์ระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2560

รับฟรี Apple watch มูลค่า 10,500 บาท เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตร 5,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน หลังจากวันที่บัตรฯ ได้รับการอนุมัติ 10 ท่านแรก (10 ท่านแรกที่มีการใช้จ่ายถึง 5,000 บาท)

หลังจาก 10 ท่านแรก รับฟรี Central Voucher มูลค่า 500 บาท เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตร 5,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน หลังจากวันที่บัตรฯ ได้รับการอนุมัติ

• เมื่อสมัครบัตรผ่านช่องทางออนไลน์และมีการใช้จ่ายผ่านบัตร 5,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน หลังจากวันที่บัตรฯ ได้รับการอนุมัติ 10 ท่านแรกที่มีการใช้จ่ายถึง 5,000 บาท จะได้รับ นาฬิกา Apple Watch Series 1 ขนาดหน้าจอ 38 มม. สีเคส Silver Aluminium สาย Sport Band สีขาว มูลค่า 10,500 บาท หลังจากนั้นจะได้รับ Central Voucher มูลค่า 500 บาท (จำกัดมูลค่าสูงสุด 500 บาท/1สิทธิ์)
• ผู้ถือบัตรจะได้รับของสมนาคุณ โดยบริษัทจะจัดส่งทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ในใบแจ้งยอดบัญชี ภายใน 90 วัน หลังจากวันครบกำหนดการใช้จ่าย 30 วันของท่าน
• การคิดยอดใช้จ่าย ไม่นับรวมยอดการกดเงินสด, ค่าสาธารณูปโภค Central pay all, การซื้อกองทุนรวม, ค่าเบี้ยประกัน และค่าธรรมเนียมต่างๆ
• เฉพาะลูกค้าที่สมัครบัตรหลักเท่านั้น
• ของสมนาคุณไม่สามารถ แลก/ เปลี่ยน/ โอน เป็นเงินสดหรือส่วนลดได้
• ผู้สมัครต้องไม่เคยเป็นสมาชิกเซ็นทรัล เครดิตคาร์ด (บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน) และหรือ เป็นผู้ที่ยกเลิกบัตรมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
• รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของบริษัทฯ ได้
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ในการเรียกคืนสิทธิประโยชน์ทุกประเภทที่สมาชิกบัตรได้รับจากการใช้จ่ายในรายการ หากตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการหรือปฏิเสธการชำระเงินจากรายการใช้จ่ายที่สมาชิกบัตรได้รับ สิทธิประโยชน์ไปแล้ว
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• หากมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด