9 ตามรอยพ่อสอน
หน้าแรก > BANK & PARTNER PROMOTION > สมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน
เงื่อนไขการรับส่วนลด
- ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ได้กับสินค้าประเภทนมผงและผ้าอ้อม, สินค้าในหมวด Mobiles Tablets และ Accessories, สินค้าในหมวด Electronics, สินค้าในหมวด Home & Kitchen (เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านขนาดเล็ก และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว), สินค้าในหมวด MOM, KIDS & TOYS (อุปกรณ์/ผลิตภัณฑ์ซักล้าง), สินค้าในหมวด Supermarket, สินค้าในหมวด Rich Man Toy, สินค้าสั่งจองล่วงหน้า และสินค้าที่ไม่ร่วมรายการ
- ส่วนลดจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายต่อใบเสร็จ ที่สรุปก่อนชำระเงินและไม่สามารถนำมานับรวมกันได้โดยยอดส่วนลดจะถูกคำนวณให้และแสดงในเว็บไซต์ www.central.co.th โดยจะปรากฎยอดส่วนลดและยอดชำระจริงก่อนการชำระเงิน
- ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดค่าจัดส่งสินค้าได้ โดยส่วนลดไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
- บริษัทฯ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจำหน่ายสินค้า/บริการ กรณีที่สมาชิกบัตรไม่ได้รับความสะดวกจากการใช้สินค้า/บริการ กรุณาติดต่อผู้จำหน่าย/ผู้ให้บริการโดยตรง
- กรณีมีการคืนสินค้า ลูกค้าจะต้องคืนคะแนน The 1 Card ตามจำนวนที่ทำการสั่งซื้อ
- ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดค่าจัดส่งสินค้าได้
- โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการสั่งซื้อแบบคอร์ปอเรท และไม่สามารถใช้ได้กับตัวแทนจำหน่าย
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ หรือเว็บไซต์กำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ หรือเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและในกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-730-7777 (8.30 – 21.00 น.)

(1) เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน หรือชื่อเดิม เซ็นทรัล เครดิตคาร์ด ระหว่างวันที่ 5 มี.ค.60 เป็นต้นไป ในเว็ปไซต์เซ็นทรัลออนไลน์ที่ www.central.co.th (ยกเว้นยอดแบ่งจ่าย) โดยไม่ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ รับส่วนลดสูงสุด 10% และทุก 25 บาทรับคะแนน The 1 Card 4 เท่า สำหรับบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เดอะแบล็ค แบล็ค และลักซ์ หรือชื่อเดิม เซ็นทรัล เครดิตคาร์ด เดอะแบล็ค แบล็ค และแพลทินัม และรับส่วนลดสูงสุด 5% และทุก 25 บาทรับคะแนน The 1 Card 3 เท่า สำหรับบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เรดซ์ หรือชื่อเดิม เซ็นทรัล เครดิตคาร์ด ไวท์โกลด์ โกลด์ และเรด

(2) พิเศษสำหรับวันเสาร์-อาทิตย์ เมื่อช้อปครบ 3,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ รับส่วนลดเป็น 15% และทุก 25 บาทรับคะแนน The 1 Card 4 เท่า สำหรับบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เดอะแบล็ค แบล็ค และลักซ์ หรือชื่อเดิม เซ็นทรัล เครดิตคาร์ด เดอะแบล็ค แบล็ค และแพลทินัม และจำกัดส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท/เซลล์สลิป และรับส่วนลดเป็น 10% และทุก 25 บาทรับคะแนน The 1 Card 3 เท่า สำหรับบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เรดซ์ หรือชื่อเดิม เซ็นทรัล เครดิตคาร์ด ไวท์โกลด์ โกลด์ และเรด และจำกัดส่วนลดสูงสุด 1,000 บาท/เซลล์สลิป

(3) พิเศษเฉพาะวันพุธ สำหรับบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เรดซ์ เมื่อช้อปครบ 3,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับส่วนลดเป็น 10% และทุก 25 บาทรับคะแนน The 1 Card 3 เท่า จำกัดส่วนลดสูงสุด 1,000 บาท/เซลล์สลิป / สำหรับบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เดอะแบล็ค แบล็คและลักซ์ ไม่กำหนดยอดช้อปขั้นต่ำและไม่จำกัดส่วนลดสูงสุด


เงื่อนไขการสมัคร เซ็นทรัล เดอะวัน เครดิตคาร์ด
• สมัครบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ผ่านช่องทางออนไลน์ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2560
รับฟรี Point The 1 Card 3,000 คะแนน เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตร 3,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน หลังจากวันที่บัตรฯ ได้รับการอนุมัติ
• การรับคะแนน The1Card พิเศษ บริษัทจะโอนคะแนนพิเศษเข้าบัญชีบัตรหลัก หลังจากวันครบกำหนดการใช้จ่ายของท่านภายใน 60 วัน / จำกัดคะแนนพิเศษสูงสุด 3,000 คะแนนต่อหมายเลขบัญชีบัตร/ตลอดรายการ) /สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่สมัคร บัตรฯ ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น
• เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ รับคะแนน The 1 Card 3,000 คะแนน
• การคิดคะแนนสะสม ไม่นับรวมยอดการกดเงินสด, ค่าสาธารณูปโภค Central pay all, การซื้อกองทุนรวม, การซื้อประกัน AIA, น้ำมันปตท., ค่าเบี้ยประกัน และค่าธรรมเนียมต่างๆ
• เฉพาะลูกค้าที่สมัครบัตรหลักเท่านั้น
• ผู้สมัครต้องไม่เคยเป็นสมาชิกเซ็นทรัล เครดิตคาร์ด (บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน) และหรือ เป็นผู้ที่ยกเลิกบัตรมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
• รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของบริษัทฯ ได้
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ในการเรียกคืนสิทธิประโยชน์ทุกประเภทที่สมาชิกบัตรได้รับจากการใช้จ่ายในรายการ หากตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการหรือปฏิเสธการชำระเงินจากรายการใช้จ่ายที่สมาชิกบัตรได้รับสิทธิประโยชน์ไปแล้ว
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• หากมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด


เงื่อนไขการรับส่วนลด
- ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ได้กับสินค้าประเภทนมผงและผ้าอ้อม, สินค้าในหมวด Mobiles Tablets และ Accessories, สินค้าในหมวด Electronics, สินค้าในหมวด Home & Kitchen (เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านขนาดเล็ก และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว), สินค้าในหมวด MOM, KIDS & TOYS (อุปกรณ์/ผลิตภัณฑ์ซักล้าง), สินค้าในหมวด Supermarket, สินค้าในหมวด Rich Man Toy, สินค้าสั่งจองล่วงหน้า และสินค้าที่ไม่ร่วมรายการ
- ส่วนลดจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายต่อใบเสร็จ ที่สรุปก่อนชำระเงินและไม่สามารถนำมานับรวมกันได้โดยยอดส่วนลดจะถูกคำนวณให้และแสดงในเว็บไซต์ www.central.co.th โดยจะปรากฎยอดส่วนลดและยอดชำระจริงก่อนการชำระเงิน
- ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดค่าจัดส่งสินค้าได้ โดยส่วนลดไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
- บริษัทฯ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจำหน่ายสินค้า/บริการ กรณีที่สมาชิกบัตรไม่ได้รับความสะดวกจากการใช้สินค้า/บริการ กรุณาติดต่อผู้จำหน่าย/ผู้ให้บริการโดยตรง
- กรณีมีการคืนสินค้า ลูกค้าจะต้องคืนคะแนน The 1 Card ตามจำนวนที่ทำการสั่งซื้อ
- ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดค่าจัดส่งสินค้าได้
- โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการสั่งซื้อแบบคอร์ปอเรท และไม่สามารถใช้ได้กับตัวแทนจำหน่าย
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ หรือเว็บไซต์กำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ หรือเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและในกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-730-7777 (8.30 – 21.00 น.)

(1) เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน หรือชื่อเดิม เซ็นทรัล เครดิตคาร์ด ระหว่างวันที่ 5 มี.ค.60 เป็นต้นไป ในเว็ปไซต์เซ็นทรัลออนไลน์ที่ www.central.co.th (ยกเว้นยอดแบ่งจ่าย) โดยไม่ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ รับส่วนลดสูงสุด 10% และทุก 25 บาทรับคะแนน The 1 Card 4 เท่า สำหรับบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เดอะแบล็ค แบล็ค และลักซ์ หรือชื่อเดิม เซ็นทรัล เครดิตคาร์ด เดอะแบล็ค แบล็ค และแพลทินัม และรับส่วนลดสูงสุด 5% และทุก 25 บาทรับคะแนน The 1 Card 3 เท่า สำหรับบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เรดซ์ หรือชื่อเดิม เซ็นทรัล เครดิตคาร์ด ไวท์โกลด์ โกลด์ และเรด

(2) พิเศษสำหรับวันเสาร์-อาทิตย์ เมื่อช้อปครบ 3,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ รับส่วนลดเป็น 15% และทุก 25 บาทรับคะแนน The 1 Card 4 เท่า สำหรับบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เดอะแบล็ค แบล็ค และลักซ์ หรือชื่อเดิม เซ็นทรัล เครดิตคาร์ด เดอะแบล็ค แบล็ค และแพลทินัม และจำกัดส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท/เซลล์สลิป และรับส่วนลดเป็น 10% และทุก 25 บาทรับคะแนน The 1 Card 3 เท่า สำหรับบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เรดซ์ หรือชื่อเดิม เซ็นทรัล เครดิตคาร์ด ไวท์โกลด์ โกลด์ และเรด และจำกัดส่วนลดสูงสุด 1,000 บาท/เซลล์สลิป

(3) พิเศษเฉพาะวันพุธ สำหรับบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เรดซ์ เมื่อช้อปครบ 3,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับส่วนลดเป็น 10% และทุก 25 บาทรับคะแนน The 1 Card 3 เท่า จำกัดส่วนลดสูงสุด 1,000 บาท/เซลล์สลิป / สำหรับบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เดอะแบล็ค แบล็คและลักซ์ ไม่กำหนดยอดช้อปขั้นต่ำและไม่จำกัดส่วนลดสูงสุด


เงื่อนไขการสมัคร เซ็นทรัล เดอะวัน เครดิตคาร์ด
• สมัครบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ผ่านช่องทางออนไลน์ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2560
รับฟรี Point The 1 Card 3,000 คะแนน เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตร 3,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน หลังจากวันที่บัตรฯ ได้รับการอนุมัติ
• การรับคะแนน The1Card พิเศษ บริษัทจะโอนคะแนนพิเศษเข้าบัญชีบัตรหลัก หลังจากวันครบกำหนดการใช้จ่ายของท่านภายใน 60 วัน / จำกัดคะแนนพิเศษสูงสุด 3,000 คะแนนต่อหมายเลขบัญชีบัตร/ตลอดรายการ) /สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่สมัคร บัตรฯ ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น
• เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ รับคะแนน The 1 Card 3,000 คะแนน
• การคิดคะแนนสะสม ไม่นับรวมยอดการกดเงินสด, ค่าสาธารณูปโภค Central pay all, การซื้อกองทุนรวม, การซื้อประกัน AIA, น้ำมันปตท., ค่าเบี้ยประกัน และค่าธรรมเนียมต่างๆ
• เฉพาะลูกค้าที่สมัครบัตรหลักเท่านั้น
• ผู้สมัครต้องไม่เคยเป็นสมาชิกเซ็นทรัล เครดิตคาร์ด (บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน) และหรือ เป็นผู้ที่ยกเลิกบัตรมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
• รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของบริษัทฯ ได้
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ในการเรียกคืนสิทธิประโยชน์ทุกประเภทที่สมาชิกบัตรได้รับจากการใช้จ่ายในรายการ หากตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการหรือปฏิเสธการชำระเงินจากรายการใช้จ่ายที่สมาชิกบัตรได้รับสิทธิประโยชน์ไปแล้ว
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• หากมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด


Central Online Shopping จัดจำหน่ายสินค้าและบริการ โดย บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) 24 ซ. อ่อนนุช 66/1 สวนหลวง กรุงเทพ 10250 เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0101552340014