9 ตามรอยพ่อสอน
Announce CT1
หน้าแรก > BANK & PARTNER PROMOTION > สมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน

เงื่อนไขการสมัคร เซ็นทรัล เดอะวัน เครดิตคาร์ด

 • -สมัครบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ผ่านช่องทางออนไลน์ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2560

รับฟรี Point The 1 Card  3,000 คะแนน  เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตร 3,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน หลังจากวันที่บัตรฯ ได้รับการอนุมัติ

 • -การรับคะแนน The1Card พิเศษ บริษัทจะโอนคะแนนพิเศษเข้าบัญชีบัตรหลัก หลังจากวันครบกำหนดการใช้จ่ายของท่านภายใน 60 วัน / จำกัดคะแนนพิเศษสูงสุด 3,000 คะแนนต่อหมายเลขบัญชีบัตร/ตลอดรายการ) /สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่สมัคร บัตรฯ ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น
 • -เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ รับคะแนน The 1 Card 3,000 คะแนน
 • -การคิดคะแนนสะสม ไม่นับรวมยอดการกดเงินสด, ค่าสาธารณูปโภค Central pay all, การซื้อกองทุนรวม, การซื้อประกัน AIA, น้ำมันปตท. , ค่าเบี้ยประกัน และค่าธรรมเนียมต่างๆ
 • -เฉพาะลูกค้าที่สมัครบัตรหลักเท่านั้น
 • -ผู้สมัครต้องไม่เคยเป็นสมาชิกเซ็นทรัล เครดิตคาร์ด (บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน) และหรือ เป็นผู้ที่ยกเลิกบัตรมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • -รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของบริษัทฯ ได้
 • -บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ในการเรียกคืนสิทธิประโยชน์ทุกประเภทที่สมาชิกบัตรได้รับจากการใช้จ่ายในรายการ หากตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการหรือปฏิเสธการชำระเงินจากรายการใช้จ่ายที่สมาชิกบัตรได้รับสิทธิประโยชน์ไปแล้ว
 • -บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • -หากมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 • -ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัดเงื่อนไขการสมัคร เซ็นทรัล เดอะวัน เครดิตคาร์ด

 • -สมัครบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ผ่านช่องทางออนไลน์ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2560

รับฟรี Point The 1 Card  3,000 คะแนน  เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตร 3,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน หลังจากวันที่บัตรฯ ได้รับการอนุมัติ

 • -การรับคะแนน The1Card พิเศษ บริษัทจะโอนคะแนนพิเศษเข้าบัญชีบัตรหลัก หลังจากวันครบกำหนดการใช้จ่ายของท่านภายใน 60 วัน / จำกัดคะแนนพิเศษสูงสุด 3,000 คะแนนต่อหมายเลขบัญชีบัตร/ตลอดรายการ) /สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่สมัคร บัตรฯ ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น
 • -เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ รับคะแนน The 1 Card 3,000 คะแนน
 • -การคิดคะแนนสะสม ไม่นับรวมยอดการกดเงินสด, ค่าสาธารณูปโภค Central pay all, การซื้อกองทุนรวม, การซื้อประกัน AIA, น้ำมันปตท. , ค่าเบี้ยประกัน และค่าธรรมเนียมต่างๆ
 • -เฉพาะลูกค้าที่สมัครบัตรหลักเท่านั้น
 • -ผู้สมัครต้องไม่เคยเป็นสมาชิกเซ็นทรัล เครดิตคาร์ด (บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน) และหรือ เป็นผู้ที่ยกเลิกบัตรมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • -รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของบริษัทฯ ได้
 • -บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ในการเรียกคืนสิทธิประโยชน์ทุกประเภทที่สมาชิกบัตรได้รับจากการใช้จ่ายในรายการ หากตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการหรือปฏิเสธการชำระเงินจากรายการใช้จ่ายที่สมาชิกบัตรได้รับสิทธิประโยชน์ไปแล้ว
 • -บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • -หากมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 • -ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด


Central Online Shopping จัดจำหน่ายสินค้าและบริการ โดย บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) 24 ซ. อ่อนนุช 66/1 สวนหลวง กรุงเทพ 10250 เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0101552340014