หน้าแรก > BANK & PARTNER PROMOTION > สมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน
เงื่อนไขการรับส่วนลด
- ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ได้กับสินค้าประเภทนมผงและผ้าอ้อม, สินค้าในหมวด Mobiles Tablets และ Accessories, สินค้าในหมวด Home & Kitchen (เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านขนาดเล็ก และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว), สินค้าในหมวด MOM, KIDS & TOYS (อุปกรณ์/ผลิตภัณฑ์ซักล้าง),สินค้าลดราคา, สินค้าสั่งจองล่วงหน้า และสินค้าที่ไม่ร่วมรายการ
- ส่วนลดจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายต่อใบเสร็จ ที่สรุปก่อนชำระเงินและไม่สามารถนำมานับรวมกันได้โดยยอดส่วนลดจะถูกคำนวณให้และแสดงในเว็บไซต์ www.central.co.th โดยจะปรากฎยอดส่วนลดและยอดชำระจริงก่อนการชำระเงิน
- ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดค่าจัดส่งสินค้าได้ โดยส่วนลดไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
- บริษัทฯ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจำหน่ายสินค้า/บริการ กรณีที่สมาชิกบัตรไม่ได้รับความสะดวกจากการใช้สินค้า/บริการ กรุณาติดต่อผู้จำหน่าย/ผู้ให้บริการโดยตรง
- กรณีมีการคืนสินค้า ลูกค้าจะต้องคืนคะแนน The 1 Card ตามจำนวนที่ทำการสั่งซื้อ
- ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดค่าจัดส่งสินค้าได้
- โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการสั่งซื้อแบบคอร์ปอเรท และไม่สามารถใช้ได้กับตัวแทนจำหน่าย
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ หรือเว็บไซต์กำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ หรือเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและในกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-730-7777 (8.30 – 21.00 น.)

เงื่อนไขสำหรับบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน : เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน หรือชื่อเดิม เซ็นทรัล เครดิตคาร์ด ระหว่างวันที่ 5 มี.ค.60 เป็นต้นไป ในเว็ปไซต์เซ็นทรัลออนไลน์ที่ www.central.co.th (ยกเว้นยอดแบ่งจ่าย) โดยไม่ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ รับส่วนลดสูงสุด 10% และทุก 25 บาทรับคะแนน The 1 Card 4 เท่า สำหรับบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เดอะแบล็ค แบล็ค และลักซ์ หรือชื่อเดิม เซ็นทรัล เครดิตคาร์ด เดอะแบล็ค แบล็ค และแพลทินัม และรับส่วนลดสูงสุด 5% และทุก 25 บาทรับคะแนน The 1 Card 3 เท่า สำหรับบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เรดซ์ หรือชื่อเดิม เซ็นทรัล เครดิตคาร์ด ไวท์โกลด์ โกลด์ และเรดซ์

สมัครบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ผ่านช่องทางออนไลน์ระหว่างวันที่ 1 – 31 ธ.ค. 2560 รับฟรี Apple Watch Series 3 มูลค่า 11,900 บาท เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตร 5,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน หลังจากวันที่บัตรฯ ได้รับการอนุมัติ 10 ท่านแรก (10 ท่านแรกที่มีการใช้จ่ายถึง 5,000 บาท)

หลังจาก 10 ท่านแรก รับฟรี Central Voucher มูลค่า 500 บาท เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตร 5,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน หลังจากวันที่บัตรฯ ได้รับการอนุมัติ

เงื่อนไขทั่วไป
• เมื่อสมัครบัตรผ่านช่องทางออนไลน์ภายในเดือนธันวาคม 2560 และมีการใช้จ่ายผ่านบัตร 5,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วันหลังจากวันที่บัตรได้รับการอนุมัติ
• ผู้ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนจำนวน 10 ท่านแรกจะได้รับ Apple Watch Series 3 มูลค่า 11,900 บาท
• ผู้ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนท่านที่ 11 เป็นต้นไปจะได้รับ Central Gift Voucher มูลค่า 500 บาท (จำกัด Central Gift Voucher มูลค่า 500 บาท ต่อหมายเลขบัตรตลอดรายการ)
• บริษัทฯ จะพิจารณาผู้ที่ใช้จ่ายครบ 5,000 บาท 10 ท่านแรก จากวันและเวลาที่ทำรายการและเป็นรายการที่เรียกเก็บเข้ามาสมบูรณ์แล้ว
• บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อ 10 ท่านแรกที่ได้รับ Apple Watch Series 3 มูลค่า 11,900 บาท หลังจบระยะเวลาส่งเสริมการขายแล้วเท่านั้น โดยจะประกาศผลภายในเดือนมกราคม 2561 ทาง www.centralthe1card.com และ Facebook Central The 1 Credit Card
• บริษัทจะจัดส่งของสมนาคุณให้แก่ผู้ถือบัตรที่ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขที่กำหนด ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ในใบแจ้งยอดบัญชีภายใน 90 วัน นับจากวันครบกำหนดชำระเงินของรอบระยะเวลาบัญชีบัตรเครดิต (Billing cycle) ของท่าน
• การคิดยอดใช้จ่ายไม่นับรวมยอดการกดเงินสด, ค่าสาธารณูปโภค Central pay all, การซื้อกองทุนรวม, ค่าเบี้ยประกัน และค่าธรรมเนียมต่างๆ
• ของสมนาคุณในรายการนี้มอบให้เฉพาะลูกค้าที่สมัครบัตรหลักเท่านั้น
• ของสมนาคุณไม่สามารถแลก/เปลี่ยน/โอน เป็นเงินสดหรือส่วนลดได้
• ผู้สมัครต้องไม่เคยเป็นสมาชิกเซ็นทรัล เครดิตคาร์ด (บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน) และ/หรือเป็นผู้ที่ยกเลิกบัตรมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
• รายการส่งเสิรมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของบริษัทฯได้
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนสิทธิประโยชน์ทุกประเภทที่สมาชิกบัตรได้รับจากการใช้จ่ายในรายการ หากตรวจสอบพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการหรือปฏิเสธการชำระเงินจากรายการใช้จ่ายที่สมาชิกบัตรได้รับสิทธิประโยชน์ไปแล้ว