9 ตามรอยพ่อสอน
Mastercard Top Spender
หน้าแรก > BANK & PARTNER PROMOTION > สมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์


เงื่อนไขการให้ส่วนลด SCB EVERYDAY WOW & SCB HAPPY FRIDAY
• SCB Everyday Wow โปรโมชั่นนี้สำหรับการสั่งซื้อและชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ รับส่วนลดเพิ่มทันที 5% เมื่อช้อปที่ www.central.co.th ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จส่วนลดสูงสุด 300 บาท/ใบเสร็จระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ –30 เมษายน 2560
• SCB Happy Friday (ทุกวันศุกร์) โปรโมชั่นนี้สำหรับการสั่งซื้อและชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ รับส่วนลดเพิ่มทันที 10% เมื่อช้อปที่ www.central.co.th ตั้งแต่ 4,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ ส่วนลดสูงสุด 600 บาท/ใบเสร็จ (วันศุกร์ที่ 3, 10, 17 และ 24 กุมภาพันธ์, 3, 10, 17, 24 และ 31 มีนาคม, 7, 14, 21 และ 28 เมษายน 2560 เท่านั้น)
• จำกัดสูงสุด 1,000 สิทธิ์ตลอดรายการ
• ส่วนลดนี้ ไม่สามารถใช้ได้กับสินค้าประเภทนมผงและผ้าอ้อม, สินค้าในหมวด Mobiles, Tablets, และ Accessories, สินค้าในหมวด Electronics, สินค้าในหมวด Home & Kitchen (เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านขนาดเล็กและ เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว), สินค้าในหมวด MOM, KIDS & TOYS(อุปกรณ์/ผลิตภัณฑ์ซักล้าง), สินค้าในหมวด Supermarket, สินค้าในหมวด Rich Man Toy, สินค้าสั่งจองล่วงหน้า, และสินค้าที่ไม่ร่วมรายการ
• ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดค่าจัดส่งสินค้าได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
• กรณีมีการคืนสินค้าซึ่งทำให้ยอดซื้อรวมน้อยกว่า 2,000 บาท/ใบเสร็จและ 4,000 บาท/ใบเสร็จ (ตามรายละเอียดโปรโมชั่น) ลูกค้าจะต้องคืนส่วนลดเต็มจำนวน
• ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว และ/หรือ กรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
• เซ็นทรัล ออนไลน์ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ในกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้นจากโปรโมชั่นนี้ คำตัดสินของคณะกรรมการ เซ็นทรัล ออนไลน์ ถือเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไขการให้ส่วนลด SCB EVERYDAY WOW & SCB HAPPY FRIDAY
• SCB Everyday Wow โปรโมชั่นนี้สำหรับการสั่งซื้อและชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ รับส่วนลดเพิ่มทันที 5% เมื่อช้อปที่ www.central.co.th ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จส่วนลดสูงสุด 300 บาท/ใบเสร็จระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ –30 เมษายน 2560
• SCB Happy Friday (ทุกวันศุกร์) โปรโมชั่นนี้สำหรับการสั่งซื้อและชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ รับส่วนลดเพิ่มทันที 10% เมื่อช้อปที่ www.central.co.th ตั้งแต่ 4,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ ส่วนลดสูงสุด 600 บาท/ใบเสร็จ (วันศุกร์ที่ 3, 10, 17 และ 24 กุมภาพันธ์, 3, 10, 17, 24 และ 31 มีนาคม, 7, 14, 21 และ 28 เมษายน 2560 เท่านั้น)
• จำกัดสูงสุด 1,000 สิทธิ์ตลอดรายการ
• ส่วนลดนี้ ไม่สามารถใช้ได้กับสินค้าประเภทนมผงและผ้าอ้อม, สินค้าในหมวด Mobiles, Tablets, และ Accessories, สินค้าในหมวด Electronics, สินค้าในหมวด Home & Kitchen (เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านขนาดเล็กและ เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว), สินค้าในหมวด MOM, KIDS & TOYS(อุปกรณ์/ผลิตภัณฑ์ซักล้าง), สินค้าในหมวด Supermarket, สินค้าในหมวด Rich Man Toy, สินค้าสั่งจองล่วงหน้า, และสินค้าที่ไม่ร่วมรายการ
• ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดค่าจัดส่งสินค้าได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
• กรณีมีการคืนสินค้าซึ่งทำให้ยอดซื้อรวมน้อยกว่า 2,000 บาท/ใบเสร็จและ 4,000 บาท/ใบเสร็จ (ตามรายละเอียดโปรโมชั่น) ลูกค้าจะต้องคืนส่วนลดเต็มจำนวน
• ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว และ/หรือ กรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
• เซ็นทรัล ออนไลน์ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ในกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้นจากโปรโมชั่นนี้ คำตัดสินของคณะกรรมการ เซ็นทรัล ออนไลน์ ถือเป็นที่สิ้นสุดCentral Online Shopping จัดจำหน่ายสินค้าและบริการ โดย บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) 24 ซ. อ่อนนุช 66/1 สวนหลวง กรุงเทพ 10250 เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0101552340014