หน้าแรก > BANK & PARTNER PROMOTION > สมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์


เงื่อนไขการให้ส่วนลด SCB EVERYDAY WOW & SCB HAPPY FRIDAY

SCB Everyday Wow โปรโมชั่นนี้สำหรับการสั่งซื้อและชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ รับส่วนลดเพิ่มทันที 5% เมื่อช้อปที่ www.central.co.th ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ ส่วนลดสูงสุด 300 บาท/ใบเสร็จ ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม – 15 สิงหาคม 2560
SCB Happy Friday (ทุกวันศุกร์) โปรโมชั่นนี้สำหรับการสั่งซื้อ และชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ไพรเวทแบงกิ้ง, เฟิร์ส และ ไพร์ม รับส่วนลดเพิ่มทันที 12% เมื่อช้อปตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ ส่วนลดสูงสุด 1,000 บาท/ใบเสร็จ และสำหรับบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ประเภทอื่นๆ รับส่วนลดเพิ่มทันที 10% เมื่อช้อป ตั้งแต่ 4,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ ส่วนลดสูงสุด 600 บาท/ใบเสร็จ (วันศุกร์ที่ 19, 26 พฤษภาคม, 2, 9, 16, 23, 30 มิถุนายน, 7, 14, 21, 28 กรกฎาคม, 4 และ 11 สิงหาคม 2560 เท่านั้น)
• จำกัดสูงสุด 1,000 สิทธิ์ตลอดรายการ
• ส่วนลดนี้ ไม่สามารถใช้ได้กับสินค้าประเภทนมผงและผ้าอ้อม, สินค้าในหมวด Mobiles, Tablets, และ Accessories, สินค้าในหมวด Electronics, สินค้าในหมวด Home & Kitchen (เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านขนาดเล็ก และ เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว), สินค้าในหมวด MOM, KIDS & TOYS (อุปกรณ์/ผลิตภัณฑ์ซักล้าง), สินค้าในหมวด Supermarket, สินค้าในหมวด Rich Man Toy, สินค้าสั่งจองล่วงหน้า, และสินค้าที่ไม่ร่วมรายการ
• ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดค่าจัดส่งสินค้าได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
• กรณีมีการคืนสินค้าซึ่งทำให้ยอดซื้อรวมน้อยกว่า 2,000 บาท, 4,000 บาท และ 5,000 บาท/ใบเสร็จ (ตามรายละเอียดโปรโมชั่น) ลูกค้าจะต้องคืนส่วนลดเต็มจำนวน
• เซ็นทรัล ออนไลน์ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ในกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้นจากโปรโมชั่นนี้ คำตัดสินของคณะกรรมการ เซ็นทรัล ออนไลน์ ถือเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไขการให้ส่วนลด SCB EVERYDAY WOW & SCB HAPPY FRIDAY

SCB Everyday Wow โปรโมชั่นนี้สำหรับการสั่งซื้อและชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ รับส่วนลดเพิ่มทันที 5% เมื่อช้อปที่ www.central.co.th ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ ส่วนลดสูงสุด 300 บาท/ใบเสร็จ ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม – 15 สิงหาคม 2560
SCB Happy Friday (ทุกวันศุกร์) โปรโมชั่นนี้สำหรับการสั่งซื้อ และชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ไพรเวทแบงกิ้ง, เฟิร์ส และ ไพร์ม รับส่วนลดเพิ่มทันที 12% เมื่อช้อปตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ ส่วนลดสูงสุด 1,000 บาท/ใบเสร็จ และสำหรับบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ประเภทอื่นๆ รับส่วนลดเพิ่มทันที 10% เมื่อช้อป ตั้งแต่ 4,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ ส่วนลดสูงสุด 600 บาท/ใบเสร็จ (วันศุกร์ที่ 19, 26 พฤษภาคม, 2, 9, 16, 23, 30 มิถุนายน, 7, 14, 21, 28 กรกฎาคม, 4 และ 11 สิงหาคม 2560 เท่านั้น)
• จำกัดสูงสุด 1,000 สิทธิ์ตลอดรายการ
• ส่วนลดนี้ ไม่สามารถใช้ได้กับสินค้าประเภทนมผงและผ้าอ้อม, สินค้าในหมวด Mobiles, Tablets, และ Accessories, สินค้าในหมวด Electronics, สินค้าในหมวด Home & Kitchen (เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านขนาดเล็ก และ เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว), สินค้าในหมวด MOM, KIDS & TOYS (อุปกรณ์/ผลิตภัณฑ์ซักล้าง), สินค้าในหมวด Supermarket, สินค้าในหมวด Rich Man Toy, สินค้าสั่งจองล่วงหน้า, และสินค้าที่ไม่ร่วมรายการ
• ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดค่าจัดส่งสินค้าได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
• กรณีมีการคืนสินค้าซึ่งทำให้ยอดซื้อรวมน้อยกว่า 2,000 บาท, 4,000 บาท และ 5,000 บาท/ใบเสร็จ (ตามรายละเอียดโปรโมชั่น) ลูกค้าจะต้องคืนส่วนลดเต็มจำนวน
• เซ็นทรัล ออนไลน์ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ในกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้นจากโปรโมชั่นนี้ คำตัดสินของคณะกรรมการ เซ็นทรัล ออนไลน์ ถือเป็นที่สิ้นสุด