พฤติกรรมการใช้ Tablet ของเด็ก

พัฒนาการเด็กแย่ลงเพราะ Tablet แก้ปัญหาอย่างไร ที่นี่มีคำตอบ

พัฒนาการเด็กเป็นเรื่องที่พ่อแม่ในยุคปัจจุบันให้ความสนใจอย่างมาก ด้วยโลกที่เปลี่ยนไปและความทันสมัยที่เข้ามาแทนที่โลกใบเดิม ทำให้การเฟ้นหาเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ ทั้งการเลี้ยงดู โภชนาการเด็ก และการเล่าเรียนที่จะช่วยเสริมทักษะทุกอย่างให้แก่ลูกน้อย เพื่อที่จะสร้างอนาคตที่ดีให้กับลูกไม่ใช่เรื่องยาก เพราะเพียงแค่เข้าดูโลกออนไลน์แล้วค้นหาข้อมูลต่างๆ ก็ได้ครบตามที่ต้องการ ทั้งยังมีเครื่องมือสื่อสารที่สามารถเข้าถึงเรื่องราวที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว แต่เทคโนโลยีสมัยใหม่เหล่านี้กลับให้ทั้งด้านดีและด้านเสียในเวลาเดียวกัน โดยเฉพาะผู้ที่เลี้ยงลูกด้วย Tablet ที่เป็นเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย แต่กลับสร้างด้านที่ไม่ดีต่อพฤติกรรมเด็กในอนาคตได้อย่างมหาศาล ยิ่งถ้าไม่มีผู้ใหญ่คอยดูแลและให้คำแนะนำที่ดี เทคโนโลยีก็อาจจะกลายเป็นดาบสองคมที่ทำให้กลายเป็นเด็กสมาธิสั้นได้อีกด้วย

การเล่น Tablet ทำให้เกิดผลกระทบอย่างไรต่อพฤติกรรมเด็ก

  • ทำให้กลายเป็นเด็กสมาธิสั้น ที่มักจะไม่สามารถทนต่ออะไรได้นานนัก ขาดสมาธิ ไม่สามารถอยู่นิ่งได้ ซึ่งเกิดจากการขาดระเบียบวินัยในการใช้ชีวิต และขาดการฝึกฝนที่ถูกต้อง
  • เด็กดื้อ เอาแต่ใจแบบไม่สนใจต่อคำสอนของผู้ปกครอง มีความก้าวร้าว ซึ่งก็คือผลกระทบต่อพฤติกรรมเด็กโดยตรง เมื่อติดการเล่น Tablet มากจนเกินไปทำให้ไม่สนใจต่อสิ่งต่างๆ รอบตัว
  • ปัญหาทางด้านทักษะของการเรียนรู้ เพราะ Tablet ใช้เพียงนิ้วสัมผัสเท่านั้น ทำให้ทักษะด้านการเขียนจะลดต่ำลงไปด้วย และการเล่น Tablet ของเด็กส่วนใหญ่ก็จะเน้นเล่นเกมเท่านั้น จึงทำให้ทักษะการอ่านบกพร่อง ซึ่งเด็กที่ติด Tablet บางคนเรียนชั้นประถมแล้ว แต่ก็ไม่สามารถที่จะอ่าน-เขียนได้เท่ากับเด็กที่อายุเท่ากัน
  • โลกส่วนตัวสูง ทำให้ไม่สามารถเข้าสังคมได้เหมือนเด็กปกติ เก็บกด กลายเป็นเด็กดื้อ ไม่มีเหตุผล ขาดความรับผิดชอบและอาจจะลุกลามไปถึงขั้นไม่ยอมไปโรงเรียนอีกด้วย
  • สติปัญญาต่ำลง เพราะไม่สนใจต่อการเรียน ติดการเล่นเกมหรือดูสื่อบันเทิงต่างๆ ผ่าน Tablet จนทำให้ไม่ต้องการที่จะอ่านหนังสือหรือกลับมาทบทวนการบ้านแต่อย่างใด
  • สุขภาพและร่างกายแย่ลง เมื่อตาต้องติดกับจอเป็นเวลานาน ก็ย่อมทำให้ต้องเกิดปัญหากับสายตาอย่างแน่นอน และการเล่น Tablet ทั้งวันทำให้เด็กไม่ออกกำลังกาย เอาแต่นั่งหรือนอนนิ่งๆ จนทำให้กลายเป็นเด็กสุขภาพไม่ดี ไม่มีความแข็งแรงและเกิดอาการปวดศีรษะได้ง่ายกว่าเด็กทั่วไป
  • แสดงพฤติกรรมหงุดหงิด ฉุนเฉียวง่าย และอาจจะนำไปสู่การทะเลาะกับผู้ปกครอง จนกลายเป็นการหนีออกจากบ้านไปได้อย่างง่ายดาย เพราะคิดว่าผู้ใหญ่ไม่เข้าใจต่อความรู้สึกของตัวเอง

แก้ไขปัญหาเด็กสมาธิสั้นที่ติด Tablet อย่างไรจึงจะเหมาะสม

          การที่ลูกดื้อเอาแต่ใจส่วนหนึ่งมาจากการเล่น Tablet ที่ไม่มีผู้ใหญ่คอยชี้แนะในเรื่องที่ถูกต้อง การปล่อยให้เด็กได้เรียนรู้โลกภายนอกด้วยสื่อบันเทิงจาก Tablet เพียงอย่างเดียวนั้น จึงเปรียบเสมือนเป็นการยื่นอาวุธที่พร้อมจะกลับมาทำร้ายตัวเด็กเองได้ทุกเมื่อ และยังสามารถทำให้กลายเป็นเด็กสมาธิสั้นได้อีกด้วย ซึ่งผู้ปกครองต้องเตรียมรับมือในเรื่องนี้ให้มากขึ้น ซึ่งการเล่น Tablet ก็เหมือนดาบ 2 คม ที่ให้ได้ทั้งความรู้ที่ถูกต้องและภัยร้ายจากสื่อบันเทิงต่างๆ

           หากต้องการให้ลูกเรียนรู้เรื่องที่เป็นประโยชน์ผ่าน Tablet ก็สามารถทำได้ แต่ทุกแอปพลิเคชั่นและทุกเกมที่ดาวน์โหลดให้เด็กเล่น ควรที่จะเป็นรูปแบบสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ทั้งเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ ทักษะด้านการออกแบบ และการเรียนรู้ภาษาพร้อมการออกเสียงที่ถูกต้อง เกมก็ควรเป็นเกมน่ารักที่ให้ความรู้ไปในตัว ไม่ทำให้พฤติกรรมเด็กกลายเป็นเด็กดื้อ และควรให้เด็กเล่นเพื่อเรียนรู้เพียงวันละ 2-3 ชั่วโมงเท่านั้น โดยแบ่งให้เป็น 3 เวลา ส่วนเวลาที่เหลือของวันว่างก็ควรเสริมเป็นกิจกรรมในด้านอื่นๆ ที่ทำให้เด็กได้ออกกำลังกาย และสนุกสนานไปกับการเล่นแบบธรรมดา การเล่นแบบจำกัดเวลา จะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้กฎระเบียบ ความรับผิดชอบ และไม่ทำให้เด็กสมาธิสั้น

          เมื่อถึงเวลาเล่นผู้ปกครองก็ควรร่วมเล่นไปกับเด็ก เพื่อแนะนำและพูดคุยให้เด็กได้เข้าใจ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว เพิ่มความเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้น ลดอาการลูกดื้อเอาแต่ใจได้อย่างดีที่สุด นอกจากนี้การพาเด็กไปท่องเที่ยวในวันหยุดนอกบ้าน หรือการได้เล่นเกมกระดาน เกมถามตอบ หรือเกมสนุกๆ ด้วยกันทั้งครอบครัวยังช่วยเสริมความรักและสร้างพฤติกรรมเด็กดีให้กับลูก ทำให้เด็กรู้สึกรักที่จะไปเรียน ต้องการทำให้ผู้ปกครองภูมิใจ ลดอาการเด็กดื้อให้น้อยลง

          คุณพ่อและคุณแม่จึงควรที่จะสละเวลาในวันหยุด เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ ให้กับครอบครัว ปรับเปลี่ยนและสร้างพฤติกรรมเด็กดีติดตัวลูกให้มากที่สุด พร้อมทำให้ลูกได้รู้สึกถึงความรักและความอบอุ่นอย่างเต็มที่ จนเด็กยอมรับต่อกติกาที่ผู้ปกครองตั้งเอาไว้ได้อย่างไม่ต่อต้าน พฤติกรรมลูกดื้อเอาแต่ใจก็จะไม่เกิดขึ้นมาจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ให้ต้องปวดหัวอย่างแน่นอน

ดูแลพฤติกรรมการใช้งาน Tablet ของเด็กอย่างใกล้ชิด

          พัฒนาการเด็กจะสามารถดำเนินไปได้อย่างดีที่สุด ก็ขึ้นอยู่กับตัวพ่อและแม่ที่จะเป็นผู้ชี้ชะตาให้กับเด็ก ถ้าใส่ใจและพร้อมที่จะสร้างสรรค์โลกใบใหม่ที่ใกล้ชิด มอบความรักด้วยการดูแล เอาใจใส่ ไม่ปล่อยปละละเลยจนเด็กรู้สึกอ้างว้างหรือถูกทิ้งมากจนเกินไป พฤติกรรมเด็กที่จะกลายเป็นลูกดื้อเอาแต่ใจก็ย่อมไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน การยื่น Tablet ให้ลูกในเวลาที่เร็วจนเกินไปก็ไม่ใช่ทางแก้ปัญหาเรื่องเวลา เพราะผู้ปกครองเป็นผู้ที่จะชี้ทางเดินในอนาคตให้กับเด็กได้อย่างดีที่สุด

          แต่ถ้าต้องการใช้ Tablet ก็ควรเน้นไปที่การเรียนรู้ การเพิ่มเติมความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็ก ฝึกให้เด็กได้อ่านออกและพูดตามอย่างถูกต้อง และทุกครั้งที่ใช้งาน Tablet ผู้ปกครองก็ควรที่จะอยู่ข้างๆ เสมอ คอยดูแลสอดส่องไม่ให้เด็กเข้าไปดูในสิ่งที่เกินวัย มอบความรักและความเข้าใจที่ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดให้กับเด็ก

เพียงเท่านี้ปัญหา Tablet ทำร้ายลูกเพราะพ่อแม่เป็นผู้ยื่นให้ก็จะหมดไปในทันที และถ้าต้องการ Tablet คุณภาพดีที่สามารถให้การใช้งานที่ยาวนาน พร้อมคำแนะในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นที่พร้อมสร้างทักษะที่ดีให้กับเด็ก และต้องการที่จะสั่งซื้อแบบสะดวกสบายผ่านเว็บไซต์ไว้ใจได้ มั่นใจต่อบริการส่งสินค้า ก็ควรเลือกแหล่งช็อปปิ้งออนไลน์ที่มีชื่อเสียง มีสินค้าที่ครบครันและหลากหลายแบรนด์ให้เลือก เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการอย่างตรงใจมากที่สุด