วิถีคุณแม่คือการสรรหาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกน้อยเสมอ ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้หรืออะไรก็ตาม แม้แต่ของเล่นลูกก็ยังต้องเป็นของที่ดีและมีประโยชน์มากที่สุด สำคัญเลยคือจะต้องเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ ช่วยส่งเสริมพัฒนาการที่ดีของลูกน้อย ช่วยสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ อย่างเช่นชุดของเล่นวิทยาศาสตร์ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่ง วันนี้เรารวมมาให้แล้วกับชุดของเล่น 4M ยกตัวอย่างเช่นของเล่นทดลองไฟฟ้าสถิตที่น่าสนใจ

มาทำความรู้จักกับชุดของเล่น 4M

ชุดของเล่น 4M เป็นของเล่นด็กที่เกี่ยวข้องกับการทดลองวิทยาศาสตร์ ผลิตออกมาหลายรุ่นเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้จากการเล่น ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการและประสบการณ์เล็กน้อยในขั้นพื้นฐาน เสมือนเป็นการนำเอาเครื่องมือการทดลองมาเป็นโมเดลให้เด็กได้หยิบจับและทำการทดลองอย่างในห้อง LAB เด็กจะรู้สึกเพลิดเพลินและตื่นเต้น ทำให้การเล่นในแต่ละครั้งได้ประโยชน์มากกว่า เสมือนกับการให้เด็กได้เรียนรู้อย่างเพลิดเพลินและสนุกสนาน โดยวันนี้รวบรวมมาให้แล้วกับชุดของเล่นวิทยาศาสตร์ ได้แก่

ของเล่นทดลองไฟฟ้าสถิต

เริ่มต้นด้วยชุดทดลองไฟฟ้าสถิตที่ช่วยฝึกทักษะให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทดลองวิทยาศาสตร์ในหลักการของไฟฟ้าสถิต ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ ใครที่อยากให้ลูกมีความสนใจเกี่ยวกับประจุไฟฟ้าและการเปลี่ยนแปลง ชุดนี้ถือว่าเหมาะสมไม่น้อยเลย ที่จะช่วยสร้างความสนใจพื้นฐานให้กับลูกและสร้างการเรียนรู้ในหลักการเบื้องต้นได้อย่างเหมาะสม

ของเล่นทดลองเครื่องกรองน้ำ

อีกหนึ่งชิ้นเพื่อการทดลองเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ ด้วยชุดทดลองเครื่องกรองน้ำ ที่จำลองเครื่องกรองน้ำออกมาเป็นชั้นของแร่ธาตุ ชุดนี้ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบการกรองน้ำ การกรองฝุ่นละอองและอนุภาคต่างๆ ในแต่ละชั้น ช่วยสร้างการเรียนรู้ในเรื่องของโมเลกุล การจำแนกขนาดอนุภาค ซึ่งเป็นองค์ความรู้พื้นฐานหนึ่งในด้านวิทยาศาสตร์  

ของเล่นทดลองสร้างคริสตัลเรืองแสง

ชุดทดลองสร้างคริสตัลเรืองแสงก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งแนะนำสำหรับเด็กๆ อาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์ในการเปลี่ยนแปลงสถานะจากของเหลวสู่ของแข็ง ที่ทำให้เด็กรู้สึกตื่นเต้นและสนใจเป็นพิเศษ สามารถดึงดูดให้เด็กเกิดความอยากรู้อยากเห็น และสร้างความจดจำ ทำให้เด็กที่มีโอกาสทำการทดลองนี้จดจำเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของสารได้อย่างขึ้นใจ

ของเล่นทดลองการยิงจรวด

ชุดทดลองนี้เป็นชุดที่เกี่ยวกับแรงดัน อีกหนึ่งความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องในด้านวิทยาศาสตร์ แนะนำเช่นกันสำหรับพ่อแม่คนไหนที่อยากให้ลูกฉลาด โดยชุดนี้จะช่วยให้เด็กเข้าใจในหลักการเกี่ยวกับแรงดันที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของวัตถุด้วยความเร็ว ความรู้เกี่ยวกับแรงดันยังสามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย และเป็นพื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนในแขนงวิทยาศาสตร์ที่สำคัญ

ของเล่นทดลองแรงดันน้ำ

อีกหนึ่งชุดการทดลองที่เกี่ยวกับแรงดัน แต่ชุดนี้เน้นที่แรงดันน้ำเป็นสำคัญ เป็นความรู้อีกหนึ่งแขนงที่แยกย่อยจากแรงดันทั่วไป แรงดันน้ำก็เป็นเรื่องที่เหมาะสมในการสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็ก โดยชุดนี้จะประกอบไปด้วยปลาหมึกน้อยที่ว่ายอยู่ในน้ำ เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุในน้ำที่มีแรงดันน้ำ ให้เด็กได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของแรงดันน้ำที่กระทำต่อวัตถุ พ่อแม่คนไหนอยากให้ลูกฉลาด แนะนำว่าชุดทดลองนี้จะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอน

ของเล่นทดลองประกอบหุ่นยนต์ตั๊กแตนเดินได้

ชุดทดลองที่รองรับการเรียนรู้ในเรื่องของกลไกการทำงานของฟันเฟืองที่นำมาประกอบ สู่การสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถเดินได้ เป็นอีกหนึ่งหลักการทางวิทยาศาสตร์ ปูพื้นฐานความสนใจทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ช่วยให้เด็กฉลาดจากการเล่นที่แสนจะเพลิดเพลิน

ของเล่นทดลองวงจรไดนาโม

ชุดทดลองในเรื่องของไฟฟ้าให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับการส่องสว่าง ศึกษาวงจรการสร้างไฟฟ้า องค์ประกอบต่างๆ ที่ทำให้เกิดพลังงาน โดยชุดดังกล่าวถูกผลิตออกมาให้สามารถเล่นได้ถึง 6 แบบด้วยกัน เช่น การผลิตไฟส่องสว่าง, การขับเคลื่อนรถยนต์, กังหันใบพัด เป็นต้น เป็นอีกหนึ่งพื้นฐานความสนใจในด้านวิศวกรรมศาสตร์

ของเล่นทดลองปลูกต้นไม้

ชุดปลูกต้นไม้จะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของพืช เรียนรู้เกี่ยวกับเซลล์ต่างๆ ที่มีชีวิตและสามารถเจริญงอกงามได้ ให้การเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์ของชีววิทยา พื้นฐานหนึ่งในแขนงของวิทยาศาสตร์ ปูพื้นฐานสู่การเป็นนักวิจัยพืชหรือพันธุศาสตร์

ทั้งหมดนี้ก็เป็นชุดของเล่น 4M ที่เกี่ยวกับการทดลองในห้อง LAB ให้เด็กได้เรียนรู้และเพลิดเพลินไปในตัว ช่วยปลูกฝังให้เด็กเกิดความสนใจในแง่ของวิทยาศาสตร์ มีความอยากรู้อยากเห็นขี้สงสัยและช่างสังเกต คือพื้นฐานของความฉลาดสู่การพัฒนาสมองผ่านชุดของเล่นวิทยาศาสตร์ เช่น ของเล่นทดลองไฟฟ้าสถิต ชุดยิงจรวด ชุดสร้างคริสตัล ฯลฯ ที่รับรองว่าเด็กจะได้รับการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพอย่างแน่นอน