กรุ๊ปเลือด

เลือกน้ำหอมตามกรุ๊ปเลือด

บ่งบอกสไตล์ของคุณ ด้วยการฉีด “น้ำหอมตามกรุ๊ปเลือด”

กลิ่นของน้ำหอมสามารถบ่งบอกความเป็นตัวเราได้ เช่นเดียวกับ "กรุ๊ปเลือด" ที่แต่ละกรุ๊ปมีความแตกต่างกัน และบอกนิสัยของเราได้เหมือนกัน แล้วควรเลือกน้ำหอมตามกรุ๊ปเลือดอย่างไรดี...