บ้าน

บ้านรัก . . . ธรรมชาติ

ความดีงามอย่างหนึ่งของบ้านเก่าอายุหลายสิบปีนั่นคือต้นไม้ที่สูงใหญ่แตกกิ่งก้านสาขาให้ความร่มเย็นไปตามอายุของตัวบ้าน เช่นเดียวกับบ้านหลังนี้ที่คุณดวงเนตร รณฤทธิวิชัย...