ราชวงศ์อังกฤษ

ส่องแฟชั่นดัชเชสเมแกน

ส่องแฟชั่น “ดัชเชสเมแกน” ไอคอนคนใหม่แห่งราชวงศ์อังกฤษ

"เมแกน มาร์เคิล" ได้เปลี่ยนสถานะจากหญิงสามัญชนมาเป็นราชนิกุลอันสูงส่ง "ดัชเชสแห่งซัสเซกซ์" นอกจากสถานะทางสังคมที่เปลี่ยนไปแล้ว สไตล์การแต่งตัวก็ต้องปรับเปลี่ยนตาม...