แว่นตาว่ายน้ำ

SUMMER WARNING !

ประเทศเราแสงแดดก็แผดเผาผิวทำให้ต้อง ว่ายน้ำ กันตามชายหาดขาว ทะเลสวย น้ำใส เย็น ให้คลายร้อน แต่การ ว่ายน้ำ ก็ต้องแลกกับสุขภาพแต่มีวิธีป้องกันมากมาย...