Balance Bike

จักรยานทรงตัว (Balance Bike) มีประโยชน์ต่อลูกน้อยอย่างไร

มาเสริมสร้างพัฒนาการให้ลูกน้อยอย่างสมวัย ด้วยการพาเด็กๆ ไปปั่นจักรยานที่ชื่อว่าจักรยานทรงตัว จะเป็นกิจกรรมที่มีประโชน์อย่างไร มาดูกัน...