Fujifilm

leica-sofort

Leica Sofort กล้องอินสแตนท์ที่หลายคนต้องร้องว้าว!!!

Leica แบรนด์กล้องไฮเอนด์จากเยอรมัน หันมาลุยตลาด กล้องอินสแตนท์ ด้วยโปรดักส์อย่าง Leica Sofort กล้องถ่ายภาพ หลายคนอาจเรียกกันอย่างคุ้นปากว่า กล้องโพรายลอยด์...