Vice lipstick

UD-Basquiat-Collection-750 main banner

Urban Decay Jean-Michel Basquiat คอลเลคชั่นสุดอาร์ตแหวกแนว

ผลงานของศิลปินผู้สร้างผลงานระดับปรากฏการณ์แห่งยุคสมัย ไม่ต่างอะไรจาก Urban Decay Jean-Michel Basquiat ศิลปินหัวขบถผู้ท้าทายกฎเกณฑ์แห่งกระแสนิยม...