TSA Lock คืออะไร

DO YOU KNOW TSA?

ว่าด้วยเรื่อง TSA เป็นหน่วยงานด้านความปลอดภัยในการเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา (Transportation Security Administration) ผลิตเป็นกุญแจระบบล็อคขึ้นมา กุญแจล็อคตามข้อกำหนดของ TSA ใช้ระบบรักษาความปลอดภัย ซึ่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สามารถตรวจสอบของในกระเป๋าของคุณ โดยไม่ต้องงัดกุญแจของคุณ หรือทำให้กระเป๋าเกิดความเสียหาย จากนั้นกระเป๋าของคุณจะถูกล็อกอีกครั้งและส่งออกไปยังจุดหมายปลายทางอย่างรวดเร็ว

TSA Lock คืออะไร?

ทำไมถึงไม่มีกุญแจให้? มันคือช่องกุญแจที่ติดไว้บริเวณกุญแจล็อกกระเป๋าเดินทาง (จุดสังเกต คือจะมีสัญลักษณ์สีแดงทรงข้าวหลามตัด และเขียนคำว่า TSA) ตามมาตรฐานสากลจะมีไว้สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ของประเทศนั้นๆ ไว้เพื่อคัดกรองสิ่งของข้ามแดน ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ ในการตรวจและยึดสิ่งของต้องห้ามเฉพาะ เมื่อเรียบร้อยก็จะส่งคืนทรัพย์สินอื่นๆ ภายในกระเป๋าของเราให้อยู่ในสภาพเดิม เนื่องจากบางครั้งเราเดินทางไปยังประเทศที่เข้มงวด และไม่ทราบกฎหรือข้อห้ามของแต่ละประเทศ คุณอาจเผลอทำผิดกฎโดยไม่รู้ตัวไม่ได้เจตนา เช่น พืช ผัก ผลไม้ เป็นต้น ซึ่งบางประเทศห้ามและเข้มงวดมากกับการนำเข้ามาในประเทศ  หากไม่ตรงกับเงื่อนไขก็จะยึดของแน่นอน

แล้วทำไมต้องเปิดกระเป๋า? 

การเดินทางไปต่างประเทศในบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา บางครั้งเราอาจโดนตรวจสอบสัมภาระในกระเป๋า และเจ้าหน้าที่จะเปิดกระเป๋าโดยใช้กุญแจเฉพาะ ที่มีมาตรฐาน TSA หากกระเป๋าของเราไม่มีมาตรฐานที่ว่ามา ก็อาจโดนเปิดโดยวิธีอื่น เช่น ตัดกุญแจ การงัด เป็นต้น

แล้วกระเป๋าจะปลอดภัยหรือไม่?

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับสิทธิ์เท่านั้นที่จะสามารถเปิดกระเป๋าของคุณได้ เช่น เจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) จะเปิดได้ในกรณีที่กระเป๋ามีอุปกรณ์ที่สแกนแล้วภายในกระเป๋ามีวัตถุต้องสงสัย เข้าข่ายพกยาเสพติด หรืออุปกรณ์อันตรายเท่านั้น ซึ่งกระเป๋าจะอยู่อย่างปลอดภัยหากไม่มีสิ่งต้องสงสัยดังกล่าว และไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะเกิดอันตรายต่อของในกระเป๋า ดังนั้น เมื่อซื้อกระเป๋าไปจึงไม่มีลูกกุญแจ TSA อยู่ในกระเป๋านั่นเอง

สำหรับใครก็ตามที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆ หรือนานๆ ครั้งไป จึงไม่ควรมองข้ามระบบ TSA Lock นะคะ เพราะมันมีประโยชน์มากทีเดียว ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของสัมภาระของคุณเอง