Brand
Beauty
Women
Men
Kids
Home
Tech
Sports - Travel - Leisure
Gifts
Information & Help
Track your orders
Find a store
เปลี่ยนภาษา (TH)

SMEG (สเม็ก) เครื่องครัวไฟฟ้าแบรนด์ดังระดับโลกจากอิตาลี

สุดยอดผู้นำเครื่องครัวไฟฟ้าที่สวยงามทั้งรูปลักษณ์ ดีไซน์

และคุณภาพที่คุณแม่บ้านทุกคนถวิลหา SMEG เป็น

เครื่องครัวไฟฟ้าที่มีประวัติยาวนานมากว่า 70 ปี เป็นที่นิยม

ใช้ในครอบครัวชาวอิตาเลียน และกลายมาเป็นที่ต้องการ

ของทุกครัวเรือนรอบโลกตราบจนทุกวันนี้


Filter
Filter

Why shop with us