แบรนด์
ความงาม
ผู้หญิง
ผู้ชาย
เด็กและของเล่น
บ้าน
เทคโนโลยี
กีฬา
โปรโมชั่น
gifts
ข้อมูลและความช่วยเหลือ
ติดตามคำสั่งซื้อของคุณ
หาร้านค้า
Change language (EN)


เงื่อนไขการลุ้นรับ iPhone 11 Pro Max

 1. ช้อปสินค้าครบ 1,111 บาท ขึ้นไป / ใบเสร็จ ที่ www.central.co.th ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 – 11 พฤศจิกายน 2562 รับ 1 สิทธิ์ ในการลุ้นรับ iPhone 11 Pro Max 256GB
 2. ของรางวัลคือ iPhone 11 Pro Max สี Midnight Green ความจุ 256GB รวมจำนวน 8 รางวัล ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
 3. ช่วงเวลาลุ้นรับรางวัลสำหรับผู้ที่มียอดช้อปครบตามเงื่อนไข ในระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 – 10 พฤศจิกายน 2562 จะมีสิทธิ์ลุ้นรับวันละ 1 รางวัล รวมทั้งหมด 4 รางวัล และผู้ที่มียอดช้อปครบตามเงื่อนไข เฉพาะวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 จะมีสิทธิ์ลุ้นรับทั้งหมด 4 รางวัล ภายในวันนั้น ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 4. สิทธิ์การลุ้นรับต้องเป็นยอดสั่งซื้อภายในวันตั้งแต่เวลา 0.00 น.-23.59 น. ของวันนั้นๆ ไม่จำกัดสิทธิ์สูงสุดต่อวันในการลุ้นรับ เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไข 1,111 บาท ขึ้นไป / ใบเสร็จ
 5. ไม่สามารถทบสิทธิ์หรือสะสมไปในวันถัดไปได้ตลอดรายการ
 6. เฉพาะวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 แบ่งช่วงเวลาการลุ้นรางวัลเป็น 4 รอบ รอบละ 1 รางวัล เมื่อช้อปครบ 1,111 บาท ขึ้นไป / ใบเสร็จและเป็นยอดสั่งซื้อ
  • เวลา 00.00 น. - 09.59 น. ลุ้นรับ 1 รางวัล
  • เวลา 10.00 น. - 13.59 น. ลุ้นรับ 1 รางวัล
  • เวลา 14.00 น. - 18.59 น. ลุ้นรับ 1 รางวัล
  • เวลา 19.00 น. - 23.59 น. ลุ้นรับ 1 รางวัล
 7. สงวนสิทธิ์การลุ้นรับรางวัลเฉพาะลูกค้าที่ใส่หมายเลขสมาชิก The 1 เท่านั้น
 8. จับรางวัลที่ อาคาร เซ็นทรัล ชิดลม ทาวเวอร์ ชั้น 7 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
 9. ประกาศผลผู้โชคดีผ่านทาง Facebook Central Online Shopping วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป
 10. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องมารับรางวัลภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 - 11 ธันวาคม 2562 (ยกเว้นวัน เสาร์ - อาทิตย์) ด้วยตนเองเท่านั้น ที่ชั้น 7 อาคาร เซ็นทรัล ชิดลม ทาวเวอร์
 11. ของรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นจำนวน 5% จากมูลค่าของรางวัล พร้อมแสดงใบสั่งซื้อที่ได้รับ (โดยต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นเงินสดพร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงิน)
 12. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบของรางวัล หากตรวจพบว่ารายการสั่งซื้อมีการคืนสินค้า หรือยกเลิกการสั่งซื้อ
 13. ของรางวัลนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้
 14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และข้อกำหนดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

^BACK TO TOP

ตอบโจทย์ทุกการช้อปที่เซ็นทรัล

อัพเดทเทรนด์แฟชั่นและโปรโมชั่นพิเศษ

ได้ก่อนใคร

อัพเดทเทรนด์แฟชั่นและโปรโมชั่นพิเศษ

ได้ก่อนใคร