ส่งถึง

ภาพเดียว

ท่านได้รับคะแนนสะสม

คะแนนที่จะได้รับ คะแนน

สร้างบัญชีเพื่อแลกคะแนน

×

ต้องมีจำนวน 9-16 หลัก

หมายเลข The 1 ไม่ถูกต้อง

เลขที่บัญชี The1 มี 10 หรือ 16 หลัก

หมายเลขโทรศัพท์ไม่ถูกต้อง

หมายเลขโทรศัพท์ต้องมี 9-10 หลัก

เลขที่บัญชี The1 ถูกต้อง !

หมายเลขโทรศัพท์ใช้ได้ !

ภาพเดียว

ตรวจสอบคะแนน

คุณสามารถรับแต้ม The 1 มากถึง คะแนน !

ตรวจสอบ
ภาพเดียว

คะแนนคงเหลือ

คุณสามารถรับแต้ม The 1 มากถึง คะแนน !

แลกแต้ม เปลี่ยน

$point แลกคะแนนสำเร็จ

ขออภัย สินค้าในคำสั่งซื้อ ไม่สามารถแลกคะแนน The 1 ได้.

คุณต้องการใบกำกับภาษีเต็มรูปหรือไม่? ใช่
คุณต้องการใบกำกับภาษีเต็มรูปหรือไม่?
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ใบกำกับภาษี/ใบรับอิเล็กทรอนิกส์จะถูกจัดส่งหลังจากที่คำสั่งซื้อและการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว ภายใน 14 วันทำการ

แลกคะแนน

คุณมี คะแนนคงเหลือ
คุณสามารถแลกคะแนนรับส่วนลดได้สูงสุด ฿ หรือ คะแนน ในคำสั่งซื้อนี้
คะแนน = บาท
×
ไม่สามารถแลกคะแนนได้
=
×
ไม่สามารถแลกคะแนนได้

The1

รหัส OTP หมดอายุ
รหัสของคุณหมดอายุแล้ว โปรดแตะส่งใหม่เพื่อรับ OTP ใหม่

ส่ง OTP อีกครั้ง ยกเลิก

แลกคะแนน

หากต้องการดำเนินการต่อ ให้แตะปุ่มลบเพื่อล้างการคำนวณคะแนนก่อนหน้าของคุณ

คุณมี คะแนนคงเหลือ
คะแนน = บาท
=

The1

รหัสยืนยัน OTP
โปรดใส่รหัสยืนยันที่ส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่ผูกกับหมายเลข The 1 ของคุณ

OTP ไม่ถูกต้อง

โปรดยืนยันภายใน

ลองใส่ได้อีก

The1

การยืนยัน OTP ไม่สำเร็จ
เพื่อความปลอดภัย บัญชีThe1 ของท่านจะไม่สามารถใช้งานได้เป็นเวลา 15 นาที

The1

ส่งรหัส OTP อีกครั้ง
การลองใหม่ของคุณหมดอายุแล้ว โปรดใช้การส่งใหม่เพื่อรับ OTP ใหม่

เลือกธนาคารของคุณ

โปรดชำระเงินให้เสร็จสิ้นภายใน 48 ชั่วโมง หากเกินเวลาที่กำหนด รายการสั่งซื้อจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ

บริการผ่อนชำระ

บริการผ่อนชำระ

เลือกตัวเลือก

โปรโมชั่นบัตรเครดิต

ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป

คุณต้องการใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปหรือไม่?
taxInvoiceInfoMessageImage

ที่อยู่ในใบกำกับภาษีสามารถแก้ไขตามที่ท่านต้องการได้

addNewAddressImage เพิ่มที่อยู่ใหม่ addNewAddressRightIcon

จุดรับสินค้า (Click and Collect)

selectCollectionStoreImage เลือกสาขาที่เข้าไปรับสินค้า selectCollectionStoreRight Icon
เลือกสาขาที่ท่านสะดวกเข้าไปรับสินค้า

เลือกผู้รับสินค้า

collectionPointInfoMessageImage

รหัสยืนยันจะถูกส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลที่ระบุไว้ กรุณาแสดงรหัสยืนยันเพื่อรับสินค้า

เลือกสาขาที่ต้องการ

วิธีการรับสินค้าที่สาขา (Click & Collect)

1

เมื่อคำสั่งซื้อของท่านถูกจัดเตรียมเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งรหัสรับสินค้าไปที่อีเมล และ SMS ของท่าน เพื่อใช้ในการรับสินค้าต่อไป

2

แจ้งรหัสรับสินค้าที่ท่านได้รับผ่านทางอีเมล หรือ SMS ณ "จุดรับ-คืนสินค้าออนไลน์" สาขาที่ท่านระบุ

บริษัทฯ ขอส่งมอบสินค้าภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ส่งอีเมลและ SMS แจ้งรหัสรับสินค้า

รายละเอียดสาขา

รายละเอียดที่อยู่

addAddressImage เพิ่มที่อยู่ใหม่ addAddressImage Icon

เพิ่มรายละเอียดที่อยู่