STORES

บริการห่อของขวัญ

 

เงื่อนไขและบริการ

  • ฟรี บริการห่อของขวัญ เมื่อช้อปครบ 499.- ขึ้นไป
  • ข้อความของขวัญสามารถมีได้ 1 ข้อความต่อ 1 คำสั่งซื้อเท่านั้น
  • บริการห่อของขวัญ ให้บริการเฉพาะสินค้าที่จัดจำหน่ายโดย Central โดยรหัสสินค้าขึ้นต้นด้วย CDS เท่านั้น (ไม่รวมถึงสินค้าที่จัดจำหน่ายโดยผู้ขายรายอื่น)
  • สินค้าที่สามารถรับบริการห่อของขวัญได้ ต้องมีเครื่องหมาย “บริการห่อของขวัญ” และมูลค่ามากกว่า 200.- ขึ้นไป
  • สินค้าที่สามารถรับบริการห่อของขวัญได้ ต้องมีขนาดไม่เกิน 38x43x33 ซม. และน้ำหนักไม่เกิน 5 กก.

  เพื่อไม่ให้ท่านรอสินค้าเป็นเวลานาน เราอาจดำเนินการแยกจัดส่งสินค้าเป็นหลายแพคเกจ ซึ่งบริการห่อของขวัญจะแยกตามจำนวนแพคเกจที่จัดส่ง
  โดยข้อความบนกล่องของขวัญสามารถมีได้ 1 ข้อความ ต่อ 1 คำสั่งซื้อตามที่ท่านระบุมาในระบบ

  ตัวกรอง กรอง & จัดเรียง