9 ตามรอยพ่อสอน
CT1
Home > SHOP BY BRAND > VTECH

VETCH

VETCH "วีเทค" ผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิคส์เพื่อการเรียนรู้ จากประเทศสหรัฐอเมริกา มีชื่อเสียงมากกว่า 30 ปี ในด้านการผลิตสื่อสารด้านการเรียนการสอนสำหรับเด็ก ตั้งแต่แรกเกิดจนวัยก่อนเข้าโรงเรียน ผลิตสินค้าด้วยนัตกรรมใหม่และมีลักษณะโดดเด่นและพัฒนาการด้านต่างๆ อาทิ ของเล่นเด็กแรกเกิด ของเล่นเด็กทารก ของเล่นเด็กพร้อมเสริมสร้างจินตนาการการเรียนรู้ และความสนุกสนานเพลิดเพลิน อีกทั้งยังมีฟังก์ชั่นที่เหมาะสมกับความสามารถของเด็กๆ ในแต่ละช่วงวัย
 
ราคา
(บาท)
previous ก่อนหน้า
ถัดไป next
หน้า 1 จาก 1
Page 1
previous ก่อนหน้า
ถัดไป next
หน้า 1 จาก 1
Central Online Shopping จัดจำหน่ายสินค้าและบริการ โดย บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) 24 ซ. อ่อนนุช 66/1 สวนหลวง กรุงเทพ 10250 เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0101552340014