ร้านค้า

เซ็นทรัล ชิดลม

ที่อยู่

เลขที่ 1027, ถนนเพลินจิต, กรุงเทพมหานคร, bkk 10330

ติดต่อ

027937777

เวลาทำการ

Monday ที่ 10:00 - 22:00

Tuesday ที่ 10:00 - 22:00

Wednesday ที่ 10:00 - 22:00

Thursday ที่ 10:00 - 22:00

Friday ที่ 10:00 - 22:00

Saturday ที่ 10:00 - 22:00

Sunday ที่ 10:00 - 22:00

บริการ

 • บริการลงทะเบียนของขวัญ
 • บริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้านเครื่องแต่งกาย
 • บริการจัดส่งสินค้า
 • บริการจัดส่งสินค้าถึงบ้านหรือโรงแรมที่พัก
 • บริการพี่เลี้ยงเด็ก
 • บริการให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
 • บริการเจ้าหน้าที่ล่าม
 • บริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับนักท่องเที่ยว
 • บริการถือถุงและเข็นรถช้อปปิ้งมาส่งที่รถ
 • บริการรถเข็นเด็ก
 • บริการรถเข็นพยาบาล
 • บริการโอนสินค้าจากต่างสาขา
 • ห้องละหมาด
 • ห้องให้นมบุตร
 • บริการรถรับส่งถึงโรงแรม
 • บริการที่จอดรถฟรีชั่วคราว

เซ็นทรัล สีลมคอมเพล็กซ์

ที่อยู่

เลขที่ 191 ชั้น B ถึงชั้น 5 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก, เขตบางรัก, กรุงเทพฯ, bkk 10500

ติดต่อ

022313333

เวลาทำการ

Monday ที่ 11:00 - 21:00

Tuesday ที่ 11:00 - 21:00

Wednesday ที่ 11:00 - 21:00

Thursday ที่ 11:00 - 21:00

Friday ที่ 11:00 - 21:00

Saturday ที่ 11:00 - 21:00

Sunday ที่ 11:00 - 21:00

บริการ

 • Gift Registry
 • บริการจัดส่งสินค้าถึงบ้านหรือโรงแรมที่พัก
 • บริการให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
 • บริการเจ้าหน้าที่ล่าม
 • บริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับนักท่องเที่ยว
 • บริการรถเข็นเด็ก
 • บริการรถเข็นพยาบาล
 • บริการโอนสินค้าจากต่างสาขา

เซ็นทรัล ลาดพร้าว

ที่อยู่

เลขที่ 1691 ถนนพหลโยธิน, แขวงจตุจักร เขตจตุจักร, กรุงเทพฯ, bkk 10900

ติดต่อ

025411111

เวลาทำการ

Monday ที่ 10:00 - 22:00

Tuesday ที่ 10:00 - 22:00

Wednesday ที่ 10:00 - 22:00

Thursday ที่ 10:00 - 22:00

Friday ที่ 10:00 - 22:00

Saturday ที่ 10:00 - 22:00

Sunday ที่ 10:00 - 22:00

บริการ

 • บริการจัดส่งสินค้าถึงบ้านหรือโรงแรมที่พัก
 • บริการพี่เลี้ยงเด็ก
 • บริการให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
 • บริการเจ้าหน้าที่ล่าม
 • บริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับนักท่องเที่ยว
 • บริการรถเข็นเด็ก
 • บริการรถเข็นพยาบาล
 • บริการโอนสินค้าจากต่างสาขา
 • ห้องให้นมบุตร
 • บริการที่จอดรถฟรีชั่วคราว

เซ็นทรัล ฟิวเจอร์ ปาร์ค รังสิต

ที่อยู่

เลขที่ 94 ถนนพหลโยธิน, ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี, ปทุมธานี, pte 12130

ติดต่อ

029586000

เวลาทำการ

Monday ที่ 11:00 - 21:00

Tuesday ที่ 11:00 - 21:00

Wednesday ที่ 11:00 - 21:00

Thursday ที่ 11:00 - 21:00

Friday ที่ 11:00 - 21:00

Saturday ที่ 10:30 - 21:00

Sunday ที่ 10:30 - 21:00

บริการ

 • บริการจัดส่งสินค้าถึงบ้านหรือโรงแรมที่พัก
 • บริการพี่เลี้ยงเด็ก
 • บริการให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
 • บริการเจ้าหน้าที่ล่าม
 • บริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับนักท่องเที่ยว
 • บริการรถเข็นเด็ก
 • บริการรถเข็นพยาบาล
 • บริการโอนสินค้าจากต่างสาขา
 • ห้องให้นมบุตร

เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า

ที่อยู่

เลขที่ 7/1 ถนนบรมราชชนนี, แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย, กรุงเทพฯ, bkk 10700

ติดต่อ

028029000

เวลาทำการ

Monday ที่ 10:30 - 21:30

Tuesday ที่ 10:30 - 21:30

Wednesday ที่ 10:30 - 21:30

Thursday ที่ 10:30 - 21:30

Friday ที่ 10:30 - 22:00

Saturday ที่ 10:00 - 22:00

Sunday ที่ 10:00 - 21:30

บริการ

 • บริการจัดส่งสินค้าถึงบ้านหรือโรงแรมที่พัก
 • บริการพี่เลี้ยงเด็ก
 • บริการให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
 • บริการเจ้าหน้าที่ล่าม
 • บริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับนักท่องเที่ยว
 • บริการรถเข็นเด็ก
 • บริการรถเข็นพยาบาล
 • บริการโอนสินค้าจากต่างสาขา
 • ห้องให้นมบุตร
 • บริการที่จอดรถฟรีชั่วคราว

เซ็นทรัล@เซ็นทรัลเวิลด์

ที่อยู่

เลขที่ 4, 4/5, ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน, กรุงเทพฯ, bkk 10330

ติดต่อ

021009999

เวลาทำการ

Monday ที่ 10:00 - 22:00

Tuesday ที่ 10:00 - 22:00

Wednesday ที่ 10:00 - 22:00

Thursday ที่ 10:00 - 22:00

Friday ที่ 10:00 - 22:00

Saturday ที่ 10:00 - 22:00

Sunday ที่ 10:00 - 22:00

เซ็นทรัล บางนา

ที่อยู่

เลขที่ 585 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา , แขวงบางนา เขตบางนา , กรุงเทพฯ, bkk 10260

ติดต่อ

027255000

เวลาทำการ

Monday ที่ 11:00 - 21:00

Tuesday ที่ 11:00 - 21:00

Wednesday ที่ 11:00 - 21:00

Thursday ที่ 11:00 - 21:00

Friday ที่ 11:00 - 22:00

Saturday ที่ 10:00 - 22:00

Sunday ที่ 10:00 - 21:00

เซ็นทรัล พระราม 3

ที่อยู่

เลขที่ 79/3 ถนนสาธุประดิษฐ์ , แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา, กรุงเทพฯ, bkk 10120

ติดต่อ

026735555

เวลาทำการ

Monday ที่ 11:00 - 21:00

Tuesday ที่ 11:00 - 21:00

Wednesday ที่ 11:00 - 21:00

Thursday ที่ 11:00 - 21:00

Friday ที่ 11:00 - 22:00

Saturday ที่ 10:00 - 22:00

Sunday ที่ 10:00 - 21:00

บริการ

 • บริการลงทะเบียนของขวัญ
 • บริการจัดส่งสินค้า
 • บริการจัดส่งสินค้าถึงบ้านหรือโรงแรมที่พัก
 • บริการให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
 • บริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับนักท่องเที่ยว
 • บริการรถเข็นเด็ก
 • บริการรถเข็นพยาบาล
 • บริการโอนสินค้าจากต่างสาขา
 • ห้องให้นมบุตร

เซ็นทรัล พระราม 2

ที่อยู่

เลขที่ 160 ถนนพระรามที่ 2, แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน, กรุงเทพฯ, bkk 10150

ติดต่อ

028117000

เวลาทำการ

Monday ที่ 11:00 - 21:00

Tuesday ที่ 11:00 - 21:00

Wednesday ที่ 11:00 - 21:00

Thursday ที่ 11:00 - 21:00

Friday ที่ 11:00 - 22:00

Saturday ที่ 10:00 - 22:00

Sunday ที่ 10:00 - 21:00

บริการ

 • บริการจัดส่งสินค้าถึงบ้านหรือโรงแรมที่พัก
 • บริการพี่เลี้ยงเด็ก
 • บริการให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
 • บริการเจ้าหน้าที่ล่าม
 • บริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับนักท่องเที่ยว
 • บริการรถเข็นเด็ก
 • บริการรถเข็นพยาบาล
 • บริการโอนสินค้าจากต่างสาขา
 • ห้องให้นมบุตร

เซ็นทรัล ภูเก็ต

ที่อยู่

เลขที่ 199 หมู่ที่ 5 , ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต, จังหวัดภูเก็ต, pkt 83000

ติดต่อ

076291000

เวลาทำการ

Monday ที่ 10:30 - 22:00

Tuesday ที่ 10:30 - 22:00

Wednesday ที่ 10:30 - 22:00

Thursday ที่ 10:30 - 22:00

Friday ที่ 10:30 - 22:00

Saturday ที่ 10:30 - 22:00

Sunday ที่ 10:30 - 22:00

บริการ

 • บริการจัดส่งสินค้าถึงบ้านหรือโรงแรมที่พัก
 • บริการพี่เลี้ยงเด็ก
 • บริการให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
 • บริการเจ้าหน้าที่ล่าม
 • บริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับนักท่องเที่ยว
 • บริการรถเข็นเด็ก
 • บริการรถเข็นพยาบาล
 • บริการโอนสินค้าจากต่างสาขา
 • ห้องละหมาด
 • ห้องให้นมบุตร

เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ

ที่อยู่

เลขที่ 99/99 หมู่ที่ 2 , ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี, nbi 11120

ติดต่อ

028315555

เวลาทำการ

Monday ที่ 11:00 - 21:00

Tuesday ที่ 11:00 - 21:00

Wednesday ที่ 11:00 - 21:00

Thursday ที่ 11:00 - 21:00

Friday ที่ 11:00 - 21:00

Saturday ที่ 10:00 - 21:00

Sunday ที่ 10:00 - 21:00

บริการ

 • บริการจัดส่งสินค้าถึงบ้านหรือโรงแรมที่พัก
 • บริการพี่เลี้ยงเด็ก
 • บริการให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
 • บริการเจ้าหน้าที่ล่าม
 • บริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับนักท่องเที่ยว
 • บริการรถเข็นเด็ก
 • บริการรถเข็นพยาบาล
 • บริการโอนสินค้าจากต่างสาขา
 • ห้องให้นมบุตร

เซ็นทรัล พัทยาบีช

ที่อยู่

333/102, หมู่ที่ 9, ชลบุรี, cbi 20260

ติดต่อ

038930999

เวลาทำการ

Monday ที่ 11:00 - 21:00

Tuesday ที่ 11:00 - 21:00

Wednesday ที่ 11:00 - 21:00

Thursday ที่ 11:00 - 21:00

Friday ที่ 11:00 - 21:00

Saturday ที่ 11:00 - 22:00

Sunday ที่ 11:00 - 21:00

บริการ

 • บริการจัดส่งสินค้าถึงบ้านหรือโรงแรมที่พัก
 • บริการพี่เลี้ยงเด็ก
 • บริการให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
 • บริการเจ้าหน้าที่ล่าม
 • บริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับนักท่องเที่ยว
 • บริการรถเข็นเด็ก
 • บริการรถเข็นพยาบาล
 • บริการโอนสินค้าจากต่างสาขา
 • ห้องละหมาด
 • ห้องให้นมบุตร

เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

ที่อยู่

เลขที่ 99/3, หมู่ที่ 4 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่, cmi 50000

ติดต่อ

053999499

เวลาทำการ

Monday ที่ 11:00 - 21:00

Tuesday ที่ 11:00 - 21:00

Wednesday ที่ 11:00 - 21:00

Thursday ที่ 11:00 - 21:00

Friday ที่ 11:00 - 22:00

Saturday ที่ 10:00 - 22:00

Sunday ที่ 10:00 - 21:00

บริการ

 • บริการจัดส่งสินค้าถึงบ้านหรือโรงแรมที่พัก
 • บริการพี่เลี้ยงเด็ก
 • บริการให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
 • บริการเจ้าหน้าที่ล่าม
 • บริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับนักท่องเที่ยว
 • บริการรถเข็นเด็ก
 • บริการรถเข็นพยาบาล
 • บริการโอนสินค้าจากต่างสาขา

เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

ที่อยู่

1518, 1518/1, 1518/2 ถนนกาญจนวณิช ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่, ถนนกาญจนวณิช, สงขลา, ska 90110

ติดต่อ

074222699

เวลาทำการ

Monday ที่ 10:00 - 21:00

Tuesday ที่ 10:00 - 21:00

Wednesday ที่ 10:00 - 21:00

Thursday ที่ 10:00 - 21:00

Friday ที่ 10:00 - 22:00

Saturday ที่ 10:00 - 22:00

Sunday ที่ 10:00 - 22:00

บริการ

 • บริการจัดส่งสินค้าถึงบ้านหรือโรงแรมที่พัก
 • บริการพี่เลี้ยงเด็ก
 • บริการให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
 • บริการเจ้าหน้าที่ล่าม
 • บริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับนักท่องเที่ยว
 • บริการรถเข็นเด็ก
 • บริการรถเข็นพยาบาล
 • บริการโอนสินค้าจากต่างสาขา
 • ห้องละหมาด
 • ห้องให้นมบุตร

เซ็นทรัล เฟสติวัล สมุย

ที่อยู่

209/3 หมู่2 ตำบลบ่อผุด , อำเภอเกาะสมุย , สุราษฎร์ธานี, sni 84320

ติดต่อ

077913000

เวลาทำการ

Monday ที่ 10:00 - 22:00

Tuesday ที่ 10:00 - 22:00

Wednesday ที่ 10:00 - 22:00

Thursday ที่ 10:00 - 22:00

Friday ที่ 10:00 - 22:00

Saturday ที่ 10:00 - 22:00

Sunday ที่ 10:00 - 22:00

เซ็นทรัล ศาลายา

ที่อยู่

เลขที่ 99/21 หมู่ 2 , ต.บางเตย อ.สามพราน, นครปฐม, npt 73210

ติดต่อ

024738999

เวลาทำการ

Monday ที่ 11:00 - 21:00

Tuesday ที่ 11:00 - 21:00

Wednesday ที่ 11:00 - 21:00

Thursday ที่ 11:00 - 21:00

Friday ที่ 11:00 - 21:00

Saturday ที่ 10:00 - 21:00

Sunday ที่ 10:00 - 21:00

บริการ

 • บริการจัดส่งสินค้าถึงบ้านหรือโรงแรมที่พัก
 • บริการให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
 • บริการเจ้าหน้าที่ล่าม
 • บริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับนักท่องเที่ยว
 • บริการรถเข็นเด็ก
 • บริการรถเข็นพยาบาล
 • บริการโอนสินค้าจากต่างสาขา
 • ห้องให้นมบุตร

เซ็นทรัล พลาซ่า เวสต์เกต

ที่อยู่

199/3 หมู่ที่ 6 , ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่, นนทบุรี, nbi 11140

ติดต่อ

025949999

เวลาทำการ

Monday ที่ 10:00 - 21:00

Tuesday ที่ 10:00 - 21:00

Wednesday ที่ 10:00 - 21:00

Thursday ที่ 10:00 - 21:00

Friday ที่ 10:00 - 22:00

Saturday ที่ 10:00 - 22:00

Sunday ที่ 10:00 - 21:00

เซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์

ที่อยู่

69/3 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม , แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว, กรุงเทพมหานคร, bkk 10230

ติดต่อ

020187777

เวลาทำการ

Monday ที่ 11:00 - 21:00

Tuesday ที่ 11:00 - 21:00

Wednesday ที่ 11:00 - 21:00

Thursday ที่ 11:00 - 21:00

Friday ที่ 11:00 - 22:00

Saturday ที่ 10:00 - 22:00

Sunday ที่ 10:00 - 22:00

บริการ

 • Gift Registry
 • บริการจัดส่งสินค้าถึงบ้านหรือโรงแรมที่พัก
 • บริการให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
 • บริการเจ้าหน้าที่ล่าม
 • บริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับนักท่องเที่ยว
 • บริการรถเข็นเด็ก
 • บริการรถเข็นพยาบาล
 • บริการโอนสินค้าจากต่างสาขา
 • ห้องให้นมบุตร

เซ็นทรัล นครราชสีมา

ที่อยู่

เลขที่ 888 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย , ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา, นครราชสีมา, nma 30000

ติดต่อ

044002888

เวลาทำการ

Monday ที่ 10:00 - 21:00

Tuesday ที่ 10:00 - 21:00

Wednesday ที่ 10:00 - 21:00

Thursday ที่ 10:00 - 21:00

Friday ที่ 10:00 - 21:00

Saturday ที่ 10:00 - 21:00

Sunday ที่ 10:00 - 21:00

บริการ

 • บริการจัดส่งสินค้าถึงบ้านหรือโรงแรมที่พัก
 • บริการพี่เลี้ยงเด็ก
 • บริการให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
 • บริการโอนสินค้าจากต่างสาขา

เซ็นทรัลเมกาบางนา

ที่อยู่

เลขที่ 39 หมู่ที่ 6 ถนนบางนา-ตราด , ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540, สมุทรปราการ, spk 10540

ติดต่อ

021051333

เวลาทำการ

Monday ที่ 10:00 - 22:00

Tuesday ที่ 10:00 - 22:00

Wednesday ที่ 10:00 - 22:00

Thursday ที่ 10:00 - 22:00

Friday ที่ 10:00 - 22:00

Saturday ที่ 10:00 - 22:00

Sunday ที่ 10:00 - 22:00

บริการ

 • บริการบัตรของขวัญ
 • บริการส่งสินค้าในประเทศ
 • บริการฝากสัมภาระ
 • บริการรถเข็นเด็ก
 • บริการรถเข็นพยาบาล
 • บริการของสูญหาย
 • บริการฟรีอินเตอร์เน็ทไร้สาย (2 ชั่วโมง)
 • บริการ E-Ordering
 • บริการเปลี่ยน/คืนสินค้า
 • บริการ Click & Collect (Online Shopping)
 • บริการเวสเทิร์นยูเนี่ยน บริการส่งและรับเงินจากทั่วโลก
 • บริการ CenPay
 • บริการแพลตตินั่มเลาจน์
 • บริการห้องแม่และลูก
 • บริการห้องเปลี่ยนผ้าอ้อม
 • บริการห้องแม่และลูก

เซ็นทรัลอุดรธานี

ที่อยู่

277/2 , ถนน ประจักษ์ศิลปาคม, อุดรธานี, udn 41000

ติดต่อ

042242777

เวลาทำการ

Monday ที่ 10:30 - 21:00

Tuesday ที่ 10:30 - 21:00

Wednesday ที่ 10:30 - 21:00

Thursday ที่ 10:30 - 21:00

Friday ที่ 10:30 - 21:00

Saturday ที่ 10:00 - 21:00

Sunday ที่ 10:00 - 21:00

เซ็นทรัลป่าตอง

ที่อยู่

198/9 ซอยราษฎร์อุทิศ 200 ปี 1, ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้, ภูเก็ต, pkt 83150

ติดต่อ

076600499

เวลาทำการ

Monday ที่ 10:00 - 22:00

Tuesday ที่ 10:00 - 22:00

Wednesday ที่ 10:00 - 22:00

Thursday ที่ 10:00 - 22:00

Friday ที่ 10:00 - 22:00

Saturday ที่ 10:00 - 22:00

Sunday ที่ 10:00 - 22:00

บริการ

 • บริการจัดส่งสินค้าถึงบ้านหรือโรงแรมที่พัก
 • บริการให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
 • บริการเจ้าหน้าที่ล่าม
 • บริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับนักท่องเที่ยว
 • บริการรถเข็นเด็ก
 • บริการรถเข็นพยาบาล
 • บริการโอนสินค้าจากต่างสาขา
 • บริการรถรับส่งถึงโรงแรม
ตัวกรอง กรอง & จัดเรียง