วิธีการสั่งซื้อสินค้า

1. | เข้าสู่หน้าแอปเพื่อเลือกสินค้าที่

ต้องการสั่งซื้อ

2. | เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ กด

เพิ่มในถุงช้อปปิ้ง

3. | ระบบจะแสดงคำว่า เพิ่มแล้ว

 

4. | กดที่ถุงช้อปปิ้ง

 

7. | เลือกวิธีชำระเงิน

 

5. | กด ชำระเงิน

 

8. | เลือกช่องทางการชำระเงินเรียบร้อย กด ดำเนินการชำระเงิน

6. | เลือก วิธีจัดส่ง

 

9. | หลังกดดำเนินการชำระเงิน ระบบจะแจ้งหมายเลขออเดอร์

1. | กด เข้าหน้าเว็บไซต์เพื่อเลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ

2. | กด เพิ่มในถุงช้อปปิ้ง

3. | กดเข้าไปที่ถุงช้อปปิ้งด้านขวาบน

4. | กด ดำเนินการชำระเงิน

5. | เลือกวิธีการชำระเงินตามที่ต้องการ

6. | หลังเลือกการชำระเงินเรียบร้อย กด สั่งซื้อ

7. | หลังกด สั่งซื้อเรียบร้อย  ระบบจะแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ และช่องทางการชำระเงิน

ตัวกรอง กรอง & จัดเรียง