วิธีการแลกคะแนนเดอะวัน

 

1. | วิธีใช้คะแนนเดอะวัน

2. | กดที่สัญลักษณ์ถุงช้อปปิ้ง

3. | กดชำระเงิน

4. | เลือกวิธีการจัดส่งที่ต้องการ

7. | กรอกจำนวนคะแนนที่ต้องการแลก

 

5. | กดแลกคะแนน

8. | กรุณาดำเนินการตรวจสอบส่วนลดก่อนกดดำเนินการชำระเงิน

6. | กดแลกคะแนน

1. | เพิ่มสินค้าที่ต้องการลงถุงช้อปปิ้ง

2. | กดที่ถุงช้อปปิ้ง

3. | กดดำเนินการชำระเงิน

4. | เลือกวิธีการจัดส่งสินค้าที่ต้องการ

5. | กดแลกแต้ม 

6. | กรอกจำนวนคะแนนที่ต้องการแลก และดำเนินการกด แลกแต้ม

7. | ดำเนินการแลกคะแนนสำเร็จ กรุณาดำเนินการตรวจสอบส่วนลดก่อนกดดำเนินการชำระเงิน​

 

 

 

 

 

ตัวกรอง กรอง & จัดเรียง